Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 17. novembris

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu „Sociālās palīdzības sniegšana”

  Biedrība „Baltā māja” kopš marta ievieš projektu „Sociālās palīdzības sniegšana” Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no 85 organizācijām Latvijā, kuras ir saņēmušas atbalstu savām aktivitātēm. Projekta aktivitātes notiks regulāri vienu vai vairākas reizes mēnesī, veicinās dalībnieku socializāciju un iemācīs dalībniekiem noderīgus paradumus un iemaņas.

    Projekta īstenošanas periodā norit sarunu, atbalsta grupu tematiskās tikšanās, kā arī vietējas sabiedrības interesi saistošas dzīves prasmju darbnīcas. Notikusi saistoša nodarbība, ko vadīja sociālā pedagoģe Modrīte Pinupe. Tajā pulcējās kupls skaits jauno māmiņu, mazuļu no mazturīgām ģimenēm kopīgā, sirsnīgā atmosfērā runājot par bērnu audzināšanas padomiem un noslēpumiem, par ģimeniskām vērtībām. Savukārt rudens sākumā Modrīte Pinupe praktiskā un psiholoģiski izzinošā nodarbībā izglītoja daudzos interesentus par sociālo gleznošanu un krāsu psiholoģiju. Sociālā psiholoģija ir netradicionāls ceļš un konfliktu risināšana caur krāsu izvēli, izpausmi mākslā un gleznošanas procesā.   

    Novembra vidū biedrībā “Baltā māja” ar izglītojošu nodarbību viesojās dietoloģe Biruta Lindemane, kura dalījās noderīgā informācijā un praktiskos padomos par cilvēka organisma sistēmām un uztura ietekmi uz organismu. Projekta gaitā notikuši vēl daudzi citi pasākumi un turpina notikt vēl vairums iniciatīvu, radošumu, socializāciju attīstošas un uz mērķtiecīgu, jēgpilnu darbošanos virzošas aktivitātes!

    Videi un ilgtspējīgai attīstībai veltītas vairākas nodarbības, piemēram, rudenīgi koša dekupāžas darbnīca, mākslinieces Līgas Vērdiņas iedvesmota. Projekta ritējuma gaitā notikušas arī citas radošas, iztēli un izdomu, prieku, un iekšējo spēku rosinošas radošās darbnīcas – gan latvju rakstu zīmju meistardarbnīca, gan brīnumainu un neparastu suvenīru radīšana no otrreizējas pārstrādes materiāliem. Tāpat notiksi arī daudzpusīga darbošanās virtuvē – saudzējot dabu, rīkojoties ekonomiski un gudri, runājot par veselīgiem ēšanas paradumiem, par ābolu, kartupeļu, sakņu, vērtīgām uzturvielām bagāto rudens velšu daudzveidīgām izmantošanas iespējām, bagātinot savu ģimenes galdu un veselības krātuvi!

    Regulāri īstenotas “Draudzības nedēļas” trūcīgo ģimeņu bērniem, gan Līvānos, gan Jersikā, piedaloties viņu vecākiem, brīvprātīgajiem sekmīgi tika organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes telpās un dabā, kas sniedza kopīgu mākslas radīšanas prieku, aktīvu darbošanos, kā arī pateicoties pedagogiem tika padziļinātas sociālās prasmes.

    Noslēguma pasākums tiks īstenots decembrī Jersikā, kad visi projekta dalībnieki, ciemiņi un draugi ar saviem sagatavotajiem priekšnesumiem un kopīgu radošo ieguldījumu tiksies kopīgos veiksmīgi īstenota projekta svētkos!

    Projekta realizācija sniedz biedrībai “Baltā māja” gaidītu iespēju un atbildību īstenot ilgi lolotas idejas, pasākumus, ilgtspējīgas ieceres un īstenot idejas, kas patiesi sniedz gandarījumu un ir noderīgas kā ieguldījums ilgtermiņā un sabiedrībā.

    Biedrība “Baltā māja” vēl ikvienam projekta ideju autoram un dalībniekam gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku un atrast savā sirdī visgaišākās domas, baltāko labestību un patiesāko mīlestību uz saviem līdzcilvēkiem!