Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 31. oktobris

Oktobrī – aktivitāšu birums. 

Oktobra mēnesī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014 gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Oktobrī turpinās atkalsatikšanās laiks biedrības apmeklētājiem, kuriem tiek piedāvātas katra interesēm atbilstošas nodarbes. Regulāri notiek senioru un cilvēku ar invaliditāti tikšanās, rosīgi rit ārstnieciskās vingrošanas un radošo darbu nodarbības, tiekas biedrības aktīvisti un brīvprātīgie darbinieki.

Mēnesis sākās ar jautri nosvinētu Senioru dienu 3. oktobrī. Vispirms dalībniekus – seniorus no Līvānu novada – sveica Līvānu novada domes un Rožupes pagasta pārvaldes pārstāvji. Sekoja sadziedāšanās un atrakcijas kopā ar pasākuma vadītāju Anitu Gavari. Visus svētku dalībniekus iepriecināja biedrības teātra kopas „Eliksīrs” jaunākais sniegums – uzvedums „Aklais randiņš”.

Vērtīga bija biedrības pārstāvju gūtā pieredze pie Ventspils nevalstiskajām organizācijām. Divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens bija viena no projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” aktivitātēm. Ventspilī mēs tikāmies ar senioru biedrības „Liedags” aktīvajiem dalībniekiem, no kuriem guvām daudz jaunu ierosmju, kas mums noderēs turpmāk darbā ar senioriem. Tika gūta informācija arī par citu sekmīgāko Ventspils NVO paveikto.

Šajā mēnesī notikuši arī vairāki projekta ietvaros plānotie informatīvie pasākumi. 10. oktobrī notika informatīvs pasākums Līvānu novada NVO pārstāvjiem, kurā eksperte Ausma Pastore dalījās zināšanās par NVO labo darbu piemēriem Latvijā, runāja par nevalstiskā sektora attīstības tendencēm un iepazīstināja ar saviem novērojumiem par sabiedrības līdzdalības piemēriem Moldāvijā.

31. oktobrī tika noorganizēts Līvānu novada NVO gada pasākums, kuru kuplināja biedrības „Loesje – Latvia” tekstu rakstīšanās radošās darbnīcas un NVO ekspertes Irīnas Kulitānes pārdomas par sabiedriskajiem procesiem Latvijā, to attīstību gadu griezuma un nākotnes tendencēm. Abu lektoru vadītās nodarbības bija radošas, dalībnieki aktīvi iesaistījās piedāvāto uzdevumu veikšanā.

Ražīgs bija mūsu oktobris. Papildus iepriekš minētajam vēl notika Kopienas dienas pasākums Rožupes pamatskolā, kura norisi atbalstīja Sorosa fonds. Savukārt pateicoties sadarbībai ar fondu „Ziedot”, 23. oktobrī biedrības aktīvākajiem brīvprātīgiem bija nodrošināta iespēja apmeklēt Dailes teātra izrādi Rīgā. Par šo braucienu sakām paldies tā sponsoram – A/S Olainfarm. Mūsu pašu – Līvānu novada pašvaldība iepriecināja mūsu aktīvākos seniorus viņu svētku uzdāvinot braucienu uz Rīgu – tika apmeklēta jaunā Gaismas pils. Biedrības vadītāja Inguna Badune par organizācijas darbību un projektā paveikto stāstīja biedrības „Lauku partnerība Sēlija” apmācību semināra dalībniekiem 29. oktobrī Salas pagasta kultūras namā.

Biedrības darbinieki un aktīvisti ir gandarīti, ka mūsu organizācijas ieviestie pasākumi ir labi apmeklēti un tie piesaista arvien jaunus vietējos iedzīvotājus, kuri iepriekš nav iedrošinājusies vērt mūsu durvis. Gaidām jūs draugi arī nākamajā mēnesī!

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.