Biedrība „Baltā māja”
1/09/2014
 

Noslēdzas biedrības „Baltā māja” projekts „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA”

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

Projekta mērķis ir noorganizēt pasākumus un aktivitātes, kas veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētību. Projekta mērķauditorija ir Līvānu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļi. Lielākā daļa no projekta dalībniekiem būs biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti un Līvānu 1 vidusskolas speciālās klases audzēkņi. Projekta ieviešanu nodrošinās projekta darba grupa: biedrības „Baltā māja” sociālie darbinieki un speciālisti – 4 personas; aktivitāšu sagatavošanā un ieviešanā palīdzēs 7 biedrības brīvprātīgie darbinieki. Projekta aktivitātes tiks ieviestas projekta īstenošanas periodā no 01.07.2014 līdz 31.08.2014.

Galvenie projekta uzdevumi ir veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā; veicināt vienotības un līdzvērtības sajūtu starp sabiedrību un projekta mērķa grupas dalībniekiem, to ģimenes locekļiem; popularizēt veselīgu brīvā laika pavadīšanu; attīstīt mērķa grupas radošās spējas.             

20.augustā tika atklāta radošajā darbnīcā izveidoto ģipša skulptūru izstāde. Izlietās, pulētas un slīpētas, krāsotas un nolakotās skulptūras plašākai sabiedrībai ir apskatāmas „Baltā māja” telpās.          

29.augustā tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā laikā projekta dalībnieki kopīgiem spēkiem apstādīja puķu dobi pie biedrības „Baltā māja” Dienas Aprūpes Centra telpām Zaļajā ielā 10. Katra ģimene bija sarūpējusi savu stādiņu – virši, skuju krūmiņi, lilijas, papardes, studentneļķes, astilbes un citi augi tika sagādāti, lai paplašinātu nelielo puķu dobi. Katra stādiņa „īpašnieks” atstāja pie tā nelielu šiltīti ar savu vārdu, lai pavasarī varētu to apkopt.

Pēc kopīgās talkas Aprūpes centra telpās dalībnieki saņēma fotogrāfiju–kolāžu ar iespaidīgākajiem projekta laikā piedzīvotajiem mirkļiem. Pie siltas tējas tases ikviens varēja dalīties piedzīvotajos iespaidos. Izskanēja liels PALDIES Biedrībai pai ieviesto projektu.

Projekta dalībnieku radošo darbu izstāde Biedrības „Baltā māja” telpās

Puķu dobes apstādīšana Zaļajā ielā 10.

Prieks par saņemtajām foto-kolāžām.

Sadraudzības mirkļi pie tējas 

Informāciju sagatavoja Līga Vērdiņa