ZNĀKUSI GAĻINAS KOĻENKOVAS TREŠĀ GRĀMATA „СКАЗКИ И ЮМОР”

29. augustā biedrības Baltā māja telpās Stacijas ielā 2 notika Līvānu dzejnieces Gaļinas Koļenkovas trešā krājuma prezentācija. Prezentācijas vakarā piedalījās dzejnieces daiļrades mīļotāji, draugi un atbalstītāji. Autore trešo grāmatu tika veltījusi saviem draugiem un tuviniekiem – kā autore izsakās „visiem tiem, kas ir man līdzās”. Grāmatas saturu veido autores pasakas un joki, kas tapuši laika posmā no 2012.-2014. gadam.

Autore Gaļina Koļenkova izsaka lielu pateicību viņas darbu kritiķei un korektorei Anastasijai Kizernei, Ļubovai Meļņečenko – visu autores grāmatā iekļauto fotogrāfiju un grāmatas atklāšanas svētku foto prezentācijas autorei , Līgai Vērdiņai – grāmatas maketētājai un tehniskajai salicējai, Ingunai Badunei – biedrības „Baltā māja” direktorei par dzejnieces dzejas vakaru organizēšanu un viņas dzejas popularizēšanu. Grāmatas prezentācijas vakara laikā no autores izskanēja liela pateicība arī Līvānu novada domei un personiski domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam par finansiālu atbalstu grāmatas drukāšanai.

 

Grāmata „Сказки и юмор” ir oriģināla ar to, ka autorei izdevies panākt lirisku un vieglu krievu tautas pasaku interpretāciju mūsdienīgā valodā. Dzīvīgumu grāmatai piešķir arī vizuālais noformējums Daiņa Belova, biedrības „Baltā māja” dienas centra apmeklētāja, radītie oriģinālie, spilgti krāsainie zīmējumi. Liels nopelns Daiņa darbu tapšanā ir Līgai Vērdiņai, dienas centra darbiniecei, vizuālās mākslas nodarbību vadītājai.

Aicinām baudīt Gaļinas Koļenkovas grāmatas „СКАЗКИ И ЮМОР” dzejoļu un pasaku asprātīgos sižetus un bagāto, gleznaino krievu valodu.

 

Rakstu sagatavoja Līga Vērdiņa