Izglītības programmas

Valodu apmācība

Angļu valoda

Apmācības iesācējiem un dalībniekiem ar priekšzināšanām – pēc pārrunām ar pasniedzēju tiek veidotas divas apmācību grupas. Elastīga pieeja un interaktīvas darba metodes.

Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem

Apmācības tiek plānotas kā papildus sagatavošanās eksāmeniem. Pastiprināti tiek apgūta gramatika, nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes: darba lapas atbilstoši eksāmenu prasībām, klausīšanās uzdevumi, lietojot CD un audiokasetes, diskusijas angļu valodā u.c.

Angļu sarunvalodas klubs

Tiek aicināti piedalīties dalībnieki ar dažādiem zināšanu līmeņiem. Brīvā atmosfērā dalībnieki var uzlabot savas angļu sarunvalodas prasmes, tiek piedāvāti arī kopētie materiāli, pēc izvēles demonstrētas filmas angļu valodā.

Latviešu valoda

Piedāvājam kompleksu apmācību kursu mazākumtautību cilvēkiem, kuri vēlas naturalizēties. Programma ir veidota, lai sagatavotu dalībniekus eksāmena kārtošanai, tā palīdz apgūt gramatiku, uzlabot sarunvalodas prasmes, sniedz zināšanas par Latvijas vēsturi un konstitūciju. Nodarbībās tiek izmantoti uzdevumi, kādi tiek veikti eksāmenu laikā.

 

Datorapmācība

Apmācības iecācējiem un dalībniekiem ar priekšzināšanām. Piedāvājam apgūt datorprasmes nelielā grupā (5-6 cilvēki). Apmācību laikā pasniedzējs velta uzmanību katram dalībniekam. Iesācējiem tiek sniegtas pamatzināšanas darbam ar MS Word programmu, dalībnieki ar priekšzināšanām padziļināti apgūst MS Word, kā arī MS Excel, PowerPoint principus.

Datorapmācība bērniem (7 – 10 gadi)

Piedāvājam interesantas un lietderīgas nodarbības, kuru laikā bērni, viņiem saprotamā formā, apgūs prasmi darboties ar datoru – rakstīt, saglabāt informāciju, izmantot disketi un disku, sagatavot apsveikumus, darboties ar attēliem, izmantojot dažādas datorprogrammas, lietot internetu.

Darbs komandā

Apmācības organizāciju, iestāžu un privātuzņēmumu darbiniekiem. Programmas ilgums pēc vienošanās (16 -24 stundas). Mērķis: uzlabot organizācijas darbību, veicinot sadarbību starp darbiniekiem, radot izpratni par pozitīvu saskarsmi un risinājumiem konfliktsituācijās, atbildību sadalījumu un katra darbinieka lomu kolektīvā.

Saskarsme ar klientu

Apmācības organizāciju, iestāžu un privātuzņēmumu darbiniekiem. Programmas ilgums pēc vienošanās (16 -24 stundas). Mērķis: sniegt zināšanas par saskarsmes kultūru un etiķeti, iegūt radīt izpratni par cilvēku rakstura īpatnībām un saskarsmes stiliem, apgūt pozitīvas saskarsmes prasmes, saprast, kā izvairīties no manipulācijām, tikt galā ar konfliktsituācijām.

Lekcijas un nodarbības psiholoģijā

Piedāvājam psiholoģisko nodarbību ciklu „Iepazīsti sevi”, kuras mērķis ir veicināt personības izaugsmi, palīdzēt noteikt mērķus, apzināties savas īpašības un to, kā tās izmantot savā labā, gan, lai veiksmīgāk veidotu savas attiecības ar ģimenes locekļiem un citiem cilvēkiem sev apkārt, gan veidotu karjeru.

Piedāvājam arī lekcijas psiholoģijā par dažādām tēmām (piemēram: ģimenes psiholoģija, vecumposmu īpatnības, saskarsmes psiholoģija u.t.t., kā arī izstrādājam apmācību programmas un vadām apmācības, saskaņā klientu vēlmēm.