Biedrības “Baltā māja” ieviestie projekti no 1997. – 2020. gadam

Nr. p.k.Realizācijas laiksNosaukumsFinansētājs
1. 1997. – 1998. Sabiedriskā centra izveidošana Karalienes Juliānas fonds
2. 1999. NVO centra Papilddotāciju projekts NVO centrs – Rīga
3. 1999. NVO šodien Sorosa fonds – Latvija
4. 1999. Algoto pagaidu sabiedrisko veicēju iesaistīšana fonda darbības nodrošināšanaiNodarbinātības valsts dienests
5. 1999.- 2000. Ģimenes atbalsta un krīzes centra izveidošana BAPP
6. 1998. – 2003. Assistance in Social Welfare in Latvia (Sociālās labklājības attīstības Latvijā veicināšana)Stichting Gamma Dienstverlening
7. 2000.Darbinieku apmācība darbam dienas aprūpes centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem Īpašās palīdzības fonds
8. 2000.Starptautiska konference “Sabiedrība un tās centrs”Stichting Gamma Dienstverlening
9. 2000. – 2001. Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem veidošana  Nodarbinātības valsts dienests
10. 2001. – 2006.Sieviešu izglītības centru Līvānos un Preiļos izveidošanaStichting Uitvoering Wachtgelden (Nīderlande)
11. 2000. – 2001. The establishment of the work centre (Dienas darba centra izveidošana) Karalienes Juliānas fonds (Nīderlande)
12. 2000. – 2001. NVO centra Papilddotāciju projekts NVO centrs – Rīga
13. 2000. – 2001.Jaunās komunikāciju tehnoloģijas Līvānu novada attīstībaiPasaules Banka, Latvijas birojs
14. 2001.Invalīdu sporta svētki “Mēs esam līdzās” Sorosa fonds – Latvija
15. 2001.Mūsu diena UNDP
16. 2001.BAPP apmācību grants NVO centrs – Rīga
17. 2001. – 2004.Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem izveide LM Sociālās palīdzības fonds, Līvānu novada dome
18. 2002. – 2003.Atbalsts organizācijas darbībaiStichting Gamma Dienstverlening
19. 2002.Dienas aprūpes centra bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana Sorosa fonds – Latvija
20. 2002.Modern FamilyLatter Day Saint Charities (ASV)
21. 2001. – 2002.Info ConnectASV Demokrātijas programma
22. 2002.Algoto pagaidu sabiedrisko veicēju iesaistīšana fonda darbības nodrošināšanaiNodarbinātības valsts dienests
23. 2002.Atbalsts organizācijas administratīvajiem izdevumiem BAPP
24. 2002. Person to Person
(Cilvēks cilvēkam)
 Nīderlandes vēstniecība
25. 2002. BAPP apmācību grants NVO centrs – Rīga
26. 2002. – 2003. Sabiedrība sabiedrībai BAPP
27. 2003. BAPP apmācību grants NVO centrs – Rīga
28. 2003.- 2004. Education for IntegrationASV Demokrātijas programma
29. 2003.Atbalsts invalīdiem bezdarbniekiem profesionālo prasmju apguvei Nodarbinātības valsts dienests
30. 2003. Mākslas spēks bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā Kultūrkapitāla fonds
31. 2003. – 2004. Izglītība un sadarbība – pilsoniskas sabiedrības attīstībaiSabiedrības integrācijas fonds
32. 2004. Bērnu rotaļu un attīstība centra izveide Līvānu novadāBērnu un ģimenes lietu ministrija
33. 2004.- 2007. Sabiedrības forumsStichting Gamma Dienstverlening
34. 2004. – 2005. Sabiedrības forumsPasaules Banka, Latvijas birojs/UNDP
35. 2004. – 2005. Sadarbības tīkls – investīcija pārmaiņāmSabiedrības integrācijas fonds
36. 2005. Jauniešu apmaiņa „Baltā māja” – „Fyrisgarden” 2005 ES programma „Jaunatne”
37. 2005. – 2008. Europa Direct informācijas centrsSabiedrības integrācijas fonds
38. 2004.- 2007. Studieframjandet „Learning in motion” ES Socrates programma
39. 2005.- 2007. Līvānu fonda „Baltā māja” institucionālās ilgtspējas paaugstināšana BAPP
40. 2005.- 2007. Invaliditātes nodarbinātības projektsNodarbinātības valsts aģentūra
41. 2005.- 2006. Community involvement in the development of social environmentStichting Gamma Dienstverlening (Nīderlande)
42. 2005.- 2006. Mazo grantu programma Līvānu novadā KNHM
Nīderlande
43. 2005.- 2006. Pilsonības sabiedrības iniciatīvas sociālās politikas veidošanās Līvānu novadāSabiedrības integrācijas fonds
44. 2005. Sūtot un saņemot mīļumu Bērnu un ģimenes lietu ministrija
45. 2005.- 2006. LīdzdarbojiesĪpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
46. 2005.- 2006. Paaudžu un tautību vienotība etniskās integrācijas veicināšanaiSabiedrības integrācijas fonds
47. 2006. – 2006. Dalīts prieks – dubults prieks Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
48. 2006.- 2008. Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos procesosSabiedrības integrācijas fonds
49. 2006.- 2008. Motivācijas pasākumu ieviešana sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju integrācijai Līvānu novadāSabiedrības integrācijas fonds
50. 2006. Let „White home” become also your home ASV vēstniecība Latvijā
51. 2006.- 2007. Mazo grantu programma Līvānu novadāKNHM
Nīderlande
52. 2006.- 2007. Biedrības „Baltā māja” institucionālās ilgtspējas paaugstināšana Sorosa fonds – Latvija
53. 2007. Paaudžu dialogs – izpratnes un cieņas garantijaĪpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
54. 2007.- 2008. Atbalsts nevalstisko organizāciju neaizskaramo kapitālu un rezerves fondu veidošanai AB. LV Fonds
55. 2007.- 2008. Biedrības „Baltā māja” institucionālās ilgtspējas paaugstināšana Sorosa fonds – Latvija
56. 2007. Izpratne – cieņa – atzīšanaĪpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
57. 2008. 1.oktobris – diena mūsu sāpēm un sapņiemĪpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
58. 2008. – 2009.Latgales reģiona jautājumu TOP Eiropas SavienībaiSabiedrības integrācijas fonds
59. 2009.- 2013. Support for Beekeepers in Rozupe Heifer Project International
60. 2009. Skroderdienas LīvānosVAS „Hipotēku un zemes banka”
61. 2009. Aktīvs seniors – pamats attīstībaiValsts reģionālās attīstības aģentūra
62. 2009. Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos – palīdzības saņemšanas iespēja trešo valstu valsts piederīgajiem Latgales reģionāBērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Eiropas Trešo valstu valstspiedtīgo integrācijas fonds
63. 2009. – 2010.Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja” ilgtermiņa plāna realizācija 2009 – 2011 NVO darbības atbalsts programma, Sabiedrības integrācijas fonds
64.2009.Filantropijas attīstība Līvānu novadāFonds „SGD” – (Nīderlande)
65.2010.Bezdarba mazināšanas veicināšana un sociālās integrācijas attīstība caur brīvprātīgo darbu LīvānosFonds „SGD” (Nīderlande)
66.2010.- 2011.Līdzdalība programmā „Paēdušai Latvijai”Fonds „Ziedot.lv”
67.2010.Akcija „Skolas soma 2010”Fonds „Ziedot.lv”
68.2010.-2011.Programma „Kopgalds”.Fonds „Ziedot.lv”
69.2010.- 2011.Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībaiSorosa fonds -Latvija
70.2010.- 2012.Improving competitivess for business of disabled people („Be-Able”)Latvijas – Lietuvas pārrobežu programma, VARAM
71.2011.Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadāEiropas Sociālais fonds; Sabiedrības integrācijas fonds
72.2011.- 2012.Senioru labo darbu maratonsLatvijas un Šveices sadarbības programma, Grantu shēmas „NVO fonds”, SIF
73.2011.Drošība un tolerance-imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, II posms „Integrācijas skola” (Sadarbības partneris IOM projektā)Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Tieslietu ministrija
74.2011.Palīdzības programma sirmgalvjiemFonds „Ziedot.lv”
75.2011.Iepriecini vientuļos sirmgalvjus ZiemassvētkosFonds „Ziedot.lv”
76.2012.Paēdušai Latvijai sirmgalvjiem- LieldienasFonds „Ziedot”
77.2012.Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionāEiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Kultūras ministrija
78.2012.Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanaiAtvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma, Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”
79.2012.-2013.Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionāEiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Kultūras ministrija
80.2013.Sociālās palīdzības sniegšanaFonds „ZIEDOT”
81.2013.- 2015.Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionāSabiedrības integrācijas fonds
82.2012.- 2013.Mūsdienīgas iekārtas un aprīkojums biedrības „Baltā māja” pakalpojumu kvalitatīvai attīstībaiLauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde
83.2013.Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju dalība radošajā darbnīcā “Mana Līvānu pilsēta krāsās”Līvānu novada dome
84.2014.Uzdāvini vientuļiem sirmgalvjiem Ziemassvētkus 2013Fonds „ZIEDOT”
85.2014.Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrībai veidošanā Latgales reģionāKultūras ministrija
86.2014.- 2016.Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībāSabiedrības integrācijas fonds
87.2014.Pasākumu noorganizēšana skolas kā kopienas centra darbības stiprināšanai un pieredzes izplatīšanai.Nodibinājums „Sorosa fonds – Latvija”
88.2014.Līvānu novada cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētības veicināšanaNodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
89.2014.Radoši sagaidām savas pilsētas svētkusLīvānu novada dome
90.2014.Dod pieci!Fonds „Ziedot”
91.2015.Sociālās palīdzības sniegšanaNodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””
92.2015.- 2016.Aktīvi- zinoši- radošiNodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”
93.2015.Atbalsts biedrības “Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionāSabiedrības integrācijas fonds
94.2016.Sociālās palīdzības sniegšanaNodibinājums “Fonds “Ziedot.lv””
95.2016.NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežāSabiedrības integrācijas fonds
96.2016.Atbalsts biedrības “Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai”Sabiedrības integrācijas fonds
97.2017.Ja gribam, tad varamSabiedrības integrācijas fonds
98.2018.Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja”- pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionāSabiedrības integrācijas fonds
99.2018.Palīdzam Latvijai kļūt tīrākai un zaļākaiNodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
100.2018.Mūsu rakstu rakstiLīvānu novada dome
 101. 2019.Mēs – visi savējie” Sabiedrības integrācijas fonds
 102.2019 – 2020.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā”Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 103.2019.Labo lietu darbnīca”Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
 104.2019.Kopā mācāmies dzīvot labāk”A/S Latvijas valsts meži, Fonds “Ziedot.lv””