Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 22. maijā

Maija mēnesis – pasākumu bērniem mēnesis.

Maija mēnesī notikuši desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības “Baltā māja” ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” galvenās aktivitātes – apmācības – Rēzeknē un Daugavpilī kurās piedalās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, turpinās.

Projekta aktivitāte – pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas” notikuši 10 Latgales reģiona izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību programmas. Tās bija Latgales reģiona vidusskolas – Špoģu, Salienas, Daugavpils 13., Rēzeknes 4. un Līvānu 2.; pamatskolas- Silenes, Randenes, Audriņu, Liepu un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija. Pasākumu dalībnieki 1 – 4 klašu skolēni noskatījās teatralizētu uzvedumu latviešu valodā „Podziņas Odziņas ceļojums”, pēc tam piedalījās radošajās darbnīcās. Radošajās darbnīcās bērni katrs savu simbolisku draudzības pogu un pēc tam no tām izveidoja vienu kopīgu – savas skolas veiksmes pogu. Pasākuma gaitā dalībnieki, lai nostiprinātu teātra izrādē dzirdētos vārdus latviešu valodā, gāja rotaļās kopā ar Podziņu Odziņu un Lielo Pogu – Skolotāju. Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos, un katrs saņēma projekta suvenīru ar logo – magnētu.

Projekta ieviesēji ir gandarīti, ka tika dota iespēja paviesoties ar pasākumu bērniem Latgales reģiona pilsētu un lauku skolās. Visās skolās skolēni un skolotāji bija pateicīgi par iespēju lietderīgi pavadīt laiku, uzzinot un mācoties ko jaunu par Latviju un cilvēkiem.

Projekta darba grupa sāk gatavoties nākamajai projekta aktivitātei „Informatīvi pasākumi Latgales pierobežās NVO”, kas notiks jūnija mēnesī. Paredzēti pasākumi Zilupē, Dagdā un Dagda novada Bērziņu pagastā. Savukārt projekta dalībniekiem – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem, tuvojas apmācību noslēgums, kurā notiks pārbaudes darbu veikšana. Vēlam veiksmi!

Papildus informācija: 65381707; 26191652 

  

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA