Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20. maijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk aktivitātes kopienas saliedēšanai.

Maija mēnesī biedrība uzsāk Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” ieviešanu.

 

Projekta mērķis ir sekmēt Līvānu novada kopienas saliedētību un pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanos ar aktīvu iesaisti vietējo NVO pasākumos. Projekta ietvaros notiks 4 dzīves prasmju darbnīcas, kopienu saliedējoši pasākumi, darbosies NVO informatīvās telts darbību Līvānu pilsētas svētkos. Informatīvā izdevuma „Līvānu vēstis” jūnija numura lasītājiem būs iespēja piedalīties konkursā, atminot krustvārdu mīklu par Līvānu vēsturi un šodienu.

Projekta noslēgumā biedrības darbinieki un brīvprātīgie dosies pieredzes apmaiņas braucienā pie kaimiņiem Zasas un Saukas pagastos. Visu projekta ieviešanas periodu tiks nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta ieviešana notiks līdz oktobra mēnesim. Projekta mērķa grupa Līvānu novada kopienas iedzīvotāji, īpaši cilvēki, kas pakļauti nabadzības riskam (cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, bezdarbnieki) un jau ilgstoši ir biedrības „Baltā māja” mērķa grupa.

Aicinām uz pirmajām projekta aktivitātēm:

26. maijā plkst.10.00 biedrības telpās Stacijas ielā 2 notiks STIKLA APGLEZNOŠANAS DARBNĪCA.( vadītāja Līga Vērdiņa). Lūdzam dalībniekus ņemt līdz stikla traukus.

9. jūnijā plkst.10.00 biedrības telpās Stacijas ielā 2 notiks KREĻĻU GATAVOŠANAS DARBNĪCA (vadītāja Kristīne Jaunzema). Lūdzam dalībniekus ņemt līdz vecās krelles, kuras noderēs jaunu rotaslietu izgatavošanai.

Uz satikšanos pasākumos!

 

Informāciju sagatavoja:

Inguna Badune