23.05.2014

Radoši sagaidīsim Līvānu pilsētas svētkus biedrībā „Baltā māja”

Līvānu novada pašvaldības izsludinātajā MAZO GRANTU projektu konkursā 2014, tika atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Radoši sagaidīsim savas pilsētas svētkus”. Projekta īstenošana notiks no šī gada maija līdz augusta mēnesim. Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu popularizēt Līvānu pilsētu un integrēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas pilsētas sabiedrībā.

 

Projekta aktivitātes būs radošas darbnīcas, kurās taps telpiska izstāde „Mana pilsēta” un notiks konkurss/meistarklase „Līvānu laimīgais cepums”. Pilsētas iedzīvotāji tiks aicināti rakstīt vēlējumus, kas motivēs kļūt veiksmīgākiem, draudzīgākiem, darbīgākiem un vairāk iesaistīties savas personiskās dzīves pilnveidošanā un dzimtās pilsētas popularizēšanā.

Projekta laikā paredzēts izveidot dekoratīvi informatīvu materiālu – suvenīru, kas raksturos Līvānu pilsētu un kalpos kā oriģināla dāvana vietējiem iedzīvotājiem un mūsu novada viesiem. Suvenīru veidos oriģināla kastīte, kuras noformējuma pamatā būs radošajās darbnīcās izgatavotie telpisko objektu noformējumi, informācija par projektu vēlējumi, kas visraksturīgāk, pievilcīgāk raksturo Līvānu pilsētu. Suvenīra – kastītes iekšpusē būs ievietots īpašs cepums – „Līvānu laimīgais cepums”, kurā iecepts vēlējums.

Biedrība aicinās līvāniešus šos vēlējumus iesūtīt biedrības e-pastā vai atnest uz biedrības telpām – Stacijas ielā 2. Aicinājums tiks publicēts arī informatīvā izdevuma „Līvānu vēstis” jūnija mēnesī. Visi novēlējumi tiks apkopoti un no tiem tiks izvēlēti interesantākie. Jūlija mēnesī Līvānu novada iedzīvotājus aicināsim piedalīties konkursā – oriģinālākais un garšīgākais Līvānu cepums. Konkurss noslēgsies ar meistarklasi, ko vadīs Vija Kudiņa no Aglonas.

Aicinām piedalīties pirmajās projekta aktivitātēs radošajās darbnīcās:

2. jūnijā no 9.00-12.00 ( īpaši aicinām bērnus) 3. jūnijā no 9.00-12.00 ( īpaši aicinām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)

6. jūnijs no 9.00-12.00 ( īpaši aicinām seniorus)

 

Sagaidīsim pilsētas svētkus radoši!

 

Papildus informācija: 65381707; 26191652