Līvānos
2018. gada 19.martā

Biedrības “Baltā māja” brīvprātīgajiem darbiniekiem- dāvanas, kas tapušas Liepājā.

Pagājušās nedēļas nogalē, 16. martā, Līvānos, biedrība “Baltā māja” rīkoja savu brīvprātīgo darbinieku godināšanas pasākumu. Tradicionāli, līdz šim katru gadu oktobrī, organizācijas dzimšanas diena pasākumā, tika godināts tikai viens- gada vislabākais brīvprātīgais. Taču, šogad, pavasara gaidīšanas laikā, tika nolemts, ka rīkosim svētku brīdi visiem mūsu mīļajiem un čaklajiem palīgiem.

Lai mūsu brīvprātīgie “rūķi” šoreiz atpūstos, nevis strādātu, pasākums notika nepiespiestā atmosfērā, sarunas mijās ar atmiņām par paveikto, skatījāmies mūsu iemūžinātos mirkļus foto. Bija iespēja katram pastāstīt par savu veikumu, jo nemaz tik bieži visi nesatiekamies. Bija padomāts par aizraujošām spēlēm un atrakcijām, kurās varēja piedalīties gan komandās, gan individuāli.

Bijām jau savlaicīgi parūpējušies, lai katrs mūsu palīgs saņemtu dāvanu. Un šoreiz dāvanu gādāšanā mums bija lielisks palīgs un atbalstītājs- Borisa un Ināras Teterevu fonds. Fonda ļaudis ir izdomājuši lielisku programmu, kurā var satikties dāvanu gatavotāji un dāvanu saņēmēji. Tā ir fonda programma “Iedod darbu čaklām rokām”, kurā cilvēki ar īpašam vajadzībām rada rokdarbus vai amatniecības darbus un šīs no dāvanas saņem nevalstiskās organizācija, lai iepriecinātu savus īpašos līdzcilvēkus. Šī Borisa un Ināras Teterevu fonda programma, kas apmaksā gan dāvanu gatavotāju darbu, gan dāvanu nogādi līdz organizācijām, ir vienkārši lielisks sirdsdarbs. Paldies!

Bet kāpēc – Liepāja? Tāpēc, ka mūsu biedrības brīvprātīgie dāvanā saņēma pītus groziņus, kurus darinājuši “Liepājas neredzīgo biedrības” dalībnieki. Sirsnīgi pateicamies liepājniekiem par darinājumiem ar unikālu pievienoto vērtību.

Kad dāvanu tapšanas stāsts bija izstāstīts, īpašās pateicības dāvanas saņēma: senioru kluba “Rudens rozes” pārstāves Veneranda Caune, Elizabete Žeimote un Elizabete Cimare; senioru kluba “Gundegas” pārstāves Staņislava Balode un Elvīra Krestova; dzejas draugu kluba vadītāja Jeļena Ivanova; ārstnieciskās vingrošanas vadītājas Aleksandra Dubkova un Valentīna Lācare; veselības kluba vadītāja Līga Vērdiņa; atsaucīgajai fotogrāfei Ļubovai Meļņičenko mūsu vienmēr izpalīdzīgais šoferis Jānis Rubuls un citi. Īpašais paldies bija arī tiem brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas regulāri nodrošina labdarības akcijas “Paēdušai Latvijai” norisi Līvānu RIMI veikalā- Birutai Krūmiņai, Diānai Brauerei, Lidijai Vutnānei, Maksimam Ivanovam, Jānim Bubjānim, Valentīnai Kašarinai un Marinai Aļošinai.

“Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs”, teicis Ogs Mandino. Biedrības “Baltā māja” kolektīvs saka sirsnīgu PALDIES gan devējiem, gan saņēmējiem, jo tie visi ir cilvēki, kas vairo labo mums apkārt.

Lai pavasaris nāk ar gaišām domām un labiem darbiem!

 

 

 

Inguna Badune,

 

biedrības “Baltā māja” direktore