Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 28.marts 

Marta mēnesī biedrībā “Baltā māja” notikušas NVO līderu apmācības un izglītojošs pasākums.

Biedrība ir uzsākusi „NVO fonda” atbalstītā projekta “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16) ieviešanu. Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts paredz sniegt atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā.

20. martā biedrības telpās Stacijas ielā 2, Līvānos notika izglītojošs pasākums “Ieklausies, padomā un rīkojies” (projekta aktivitāte Nr. 1.2.). Pasākuma lektors Dmitrijs Oļehnovičs, mg.hist., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes prodekāns dalījās ar informāciju, kas pasākuma dalībniekiem ļaus labāk izprast dažādas ar starpvalstu attiecībām saistītas tēmas. Zinoši tika runāts par Latvijas attiecībām gan ar Eiropas Savienību, gan ar Krievija. Tika padziļināta dalībnieku izpratne par par hibrīdkaru, tā modernajām un mieru graujošajam iespējām. Plaši tika analizēta mēdiju loma ticamas informācijas sniegšanā, tomēr tikpat liela atbildība ar notiekošo procesu izpratni ir arī informācijas lietotāju ziņā. Mediju pratība – tās ir zināšanas, kas jāapgūst katram, lai prastu atšķirt maldinošas un destruktīvas “viltus” ziņas un lētticīgi neļautos to nodomiem. Pasākuma otrajā daļā tika aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar migrāciju, migrācijas krīzēm un ar sabiedrības radikalizāciju. Tika aplūkotas situācijas vairākās Eiropas valstīs un Latvijā.

Savukārt, 26. martā notika Līvānu novada NVO līderu apmācību ( projekta aktivitāte Nr.1.1.) pirmā diena. Apmācību vadītājs Rinalds Rudzītis dalījās zināšanās par jautājumiem, kas dalībniekiem palīdzēs sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai, sekmēs to sociālo atbildību, uzlabos prezentēšanas prasmes, veicinās radošuma paņēmienu pielietošanu biedrību darbības dažādošanā. Dalībnieki strādāja grupās, bija jāveic dažādi uzdevumi, kuri balstījās uz sadarbošanās prasmju pielietošanu. Bija jāiztēlojas kā mainītos organizāciju darbība, ja mainītos tās līderis, kas pie tam būtu ekstraordināra personība. Apmācību noslēgumā dalībnieki atzina, ka kopā darbojoties ir uzzinājuši viens par otru un arī par sevi pašu, ko jaunu, kas turpmāk iedrošinās būt atraktīvākiem un mazāk priekšlaicīgi uztraukties par pārējo viedokli.

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

 

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”