Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 26.februāris

Biedrība „Baltā māja” ieviestā projekta pirmās aktivitātes notiks marta mēnesī.

Biedrība ir uzsākusi „NVO fonda” atbalstītā projekta “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16) ieviešanu. Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018.

Projekts paredz sniegt atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos un projekta mērķis tiks sasniegts noorganizējot dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas sekmēs pilsonisko līdzdalību, personisko atbildību un aktīvu iesaisti nevalstisko organizāciju darbā Latgales reģionā.

Projekta pirmā aktivitātē notiks nākošajā mēnesī, 20. martā plkst. 10.00 biedrības telpās Stacijas ielā 2, Līvānos. Tas būs izglītojošs pasākums “Ieklausies, padomā un rīkojies” (projekta aktivitāte Nr. 1.2.). Pasākuma lektors Dmitrijs Oļehnovičs, mg.hist., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes prodekāns dalīsies ar informāciju, kas ļaus labāk izprast sekojošas tēmas:

  • Latvija – ES – Krievija: attiecību līkloči ar kaimiņu valstīm.
  • Kas ir hibrīdkarš?
  • Ievads mēdiju pratībā.
  • Migrācija un sabiedrības radikālizācija.
  • Vai ir migrantu krīze ES un Latvijā?
     

Savukārt, 26. martā notiks Līvānu novada NVO līderu apmācību pirmā diena. Apmācībās tiks aplūkotas sekojošas tēmas: māka sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai, sociālās atbildības veicināšana, prezentēšanas prasmes, sava viedokļa paušana, radošums biedrību darbības dažādošanā. Apmācību vadītājs Rinalds Rudzītis savā darbā izmantos darbu grupās, būs dažādi uzdevumi un jauna , noderīga informācija, ko organizācijas varēs izmantot savā ikdienas darbā. Uz NVO līderu apmācībām dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 23. martam zvanot pa telefonu 26191652 ( Inguna) vai rakstot uz e-pastu: baltamaja@baltamaja.lv

  Aicinām izmantot izdevību – piedalīties uz uzzināt sev ko noderīgu!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”