Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 18.maijs 

 

 Biedrība “Baltā māja” pēc pārtraukuma atsāks īstenot projektu, kurā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

Biedrība “Baltā māja” turpinās ieviest projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatībās dēļ, tika uz laiku pārtraukta projekta ieviešana. Speciālistu individuālās konsultācijas un pakalpojumi un arī Dienas aprūpes centra pakalpojums nenotika sākot no 01. aprīļa 2020. gada un nenotiks līdz 31.05.2020. Šis projekta pārtraukums uz laiku notika ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un arī, lai nodrošinātu mūsu klientu – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un projekta speciālistu drošību.

Projekta darbību plānots atsākt 01.06.2020. Mūsu klientiem tiks sniegtas sociālās rehabilitācijas individuālās konsultācijas un pakalpojumi. Gaidīsim arī projekta dalībniekus- bērnus ar funkcionāliem traucējumiem dienas aprūpes centrā, kur katru darba dienu speciālistu vadībā iespējams uzlabot savas zināšanas, attīstīt prasmes un radoši pavadīt brīvo laiku. Savukārt klientu pārstāvjiem- vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm notiks noslēdzošā izglītojošā nodarbība speciālista vadībā. Arī projekta speciālisti varēs vēl vienu reizi tikties ar supervizoru, lai pārrunātu problēmas un rastu tām risinājumu. 

Sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums, kuru tika plānots realizēt projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” tiks īstenots līdz jūlija mēneša beigām. Lai mums visiem veicas!