Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 14.maijs

 

Biedrība “Baltā māja” atsākusi projekta “Labākai šodienai un rītdienai” īstenošanu

 

Biedrība “Baltā māja” šī gada marta mēnesī uzsāka projekta “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11) īstenošanu. Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020.

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Covid19 izplatības dēļ uz laiku tika pārtrauktas projekta aktivitātes. Maija mēneša otrajā pusē atkal tiekamies! Sekojiet informācijai.