Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 29.maijs

 Projekta “Labākai šodienai un rītdienai” aktivitātes.

 Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11). Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projektu administrē nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020. Maija mēnesī notikušas vairākas projekta aktivitātes.

 

18. maijā 2020 notika motivācijas nodarbība, ko vadīja psiholoģe Sarmīte Jaševa. Dalībnieki guva noderīgu informāciju un dalījās savā pieredzē kā pasaudzēt sevi un savus tuvākos krīzes situācijās. Tika meklēti katra dalībnieka iekšējie resursi, kas tiem var palīdzēt grūtākā dzīves situācijā gūt spēku. Lektore teoriju papildināja ar dažādām situācijām no dzīves, kuras tika analizētas un tās pārdomājot, salīdzinot ar savu pieredzi dalībnieki guva sev vērtīgas atziņas. Informatīvo daļu papildināja individuāli uzdevumi, kuros dalībnieki atskatījās savas dzīves dažādiem posmiem kopš bērnības. Nākošā motivācijas nodarbība notiks pirmdien, 8. jūnijā plkst. 10.00.

 

Notikušas arī vairākas praktiskās nodarbības “Nē plastmasas iepirkuma maisiņiem!”. Tajās speciālistes – šuvējas Lidijas Vutnānes vadībā projekta dalībnieki mācījās sašūt auduma iepirkumu maisiņus. Katrs dalībnieks vienu maisiņu var uzšūt sev un otru – labdarībai. Papildus pēc dalībnieku ierosinājuma tika šūtas arī auduma sejas maskas Nodarbības šūšanā turpināsies arī jūnija mēnesī. Gaidīsim Jūs ceturtdienās, nākošā nodarbība 4. jūnijā plkst.11.00.

 

Jūnija mēnesī atsāksies arī ārstnieciskās vingrošanas nodarbības “Sev un Tev”. Šajās nodarbībās speciāliste Līga Vērdiņa- Verčinska vadīs nodarbības, kas ietvers individuālo vingrošanu, arī vingrošana pāros un dalībniekiem būs iespēja apgūt pašmasāžas pamatus. Nodarbības notiks otrdienās, nākošā nodarbība 2. jūnijā plkst.10.00.

 

Jūnija mēnesī biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti, biedrības darbinieki un brīvprātīgie darbinieki uzsāks gatavošanos labdarības pasākumam “Kopā labāk”. Tas būs teātris, kura izrādes notiks Līvānos, Preiļos, Jēkabpilī un Daugavpilī.

 

Aicinām piedalīties projekta pasākumos un sekot informācijai par projekta aktivitātēm biedrības “Baltā māja” mājas lapā www.baltamaja.lv; www.livani.lv un informācijas stendos Līvānu pilsētā. Būsi aktīvi kopā ar biedrību “”Baltā māja”!