Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 30.septembris

Senioru diena biedrībā „Baltā māja”

   Septembra mēnesi biedrībā noslēdzās ar tradicionāli svinētiem svētkiem – Senioru dienu, kas ir viens no projektā “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” (Projekta līguma numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01) paredzētajiem pasākumiem. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 31/10/2016. Tā mērķis ir veicināt biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

  1991. gada ANO Ģenerālā asambleja izsludinājusi 1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

  Lai lielā daļā pasaules valstu jau par tradīciju kļuvušo svētku svinēšanu ieviestu arī Latvijā, biedrība „Baltā māja” 2008. gada rudenī nosūtīja vēstuli uz LR 9. Saeimu un tās frakcijām ar aicinājumu iestrādāt likumos 1. oktobri kā atzīmējamu Starptautisko Veco ļaužu dienu un iekļaut to mūsu valsts kalendārā un 2009. gada septembra nogalē šo svētku svinēšana Latvijā tika oficiāli noteikta. Kopš tā laika biedrības “Baltā māja” seniori ik gadus svin savus svētkus.

  Šoruden Starptautisko veco ļaužu diena, ko tagad jau saucam par “Senioru dienu” biedrībā “Baltā māja” tiks svinēta piektdien, 30. septembrī. To apmeklēja liels skaits Līvānu aktīvo vecāka gadagājuma iedzīvotāju, organizācijas draugi un regulārie dažādo aktivitāšu apmeklētāji. Viesos bija arī pārstāvji no Rožupes pagasta senioru kopas un Jēkabpils pilsētas senioru pārstāvji. Pasākuma pirmajā daļa notika lekcija “Vai viegli būt senioram?”, ko vadīja psiholoģe, NVO eksperte Dzintra Anspoka. Tika aplūkoti dažādi vecāka gadagājuma cilvēkiem aktuāli jautājumi, sniegta informācija, kas raisīja pārdomas, iedvesmoja un drošināja.

  Pasākuma noslēgums turpinājās neformālā stilā. Priekšnesumus sniedza Līvānu senioru vokālais ansamblis “Līvas” Ilonas Balaško vadībā un uz kopīgu sadziedāšanos rosināja biedrības “Jēkabpils pensionāru apvienības “Sasaiste”” pārstāves ar savu optimistisko vadītāju Birutu Jemeļjanovu priekšgalā. Pasākumā bijā arī “noslēpumainais viesis“- tas bija Ignacio Navarro- Soto Mingvez no Spānijas, kurš pašlaik kā brīvprātīgais jaunietis darbojas Jēkabpilī. Ignacio ne vien aizraujoši stāstīja par savu Dzimteni un tās tradīcijām, bet arī, pateicoties savi ģitārai un vokālā pedagoga prasmēm, lieliski noorganizāja aktīvu senioru kori, kas ne vien ritmā plaukšķināja , bet arī pat dziedāja līdz spāniski. Visi svētku dalībnieki saņēma svētku sveicienus, ko bija izgatavojuši biedrības “Baltā māja” Dienas centra apmeklētāji un mielojās ar garšīgajām kūkām kafijas pauzē.

Vēlam senioriem labu veselību, dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi. Lai visiem krāsainas rudens dienas!

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”