Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 30.augusts

Biedrība „Baltā māja” gūst jaunu pieredzi Limbažos un Staicelē.

   Turpinās  projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” ieviešana (Projekta līguma  numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01). Projekts  ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 31/10/2016. Tā  mērķis ir  veicināt  biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri  veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

   9. augustā  notika trešās – noslēdzošās apmācības organizācijas stratēģijas 2016 – 2020 laika periodam izstrādei ekspertes Marikas Rudzītes- Griķes  vadībā.  Tika strādāts pie galveno rīcības virzienu detalizētas izstrādes, pārrunāti organizācijas sniegtie pakalpojumi, jaunu pakalpojumu attīstība. Tika aplūkotas iespējas organizācijas ikdienas darbībai nepieciešamā nodrošinājuma piesaistes iespējas. Apmācību dalībnieki pievērsa uzmanību arī stratēģijas ieviešanas uzraudzības kārtības izstrādei.

  17. un 18. augustā 25 biedrības pārstāvji devās  pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu  Vidzemes novadu NVO pieredzi. Vispirms notika tikšanās Limbažos- Limbažu novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā. Te mūs laipni sagaidīja ne vien Dienas centra darbinieki un klienti, bet arī pārstāvji no Limbažu pensionāru biedrības un Limbažu Invalīdu biedrības. Tikšanās gaitā muzicēja mūzikas un teātra grupa “Kopā jautrāk” Anitas Ozolas vadībā. Tikšanās laikā notika spraiga viedokļu apmaiņa, tika atklāti runāts par sasniegto un grūtībām, notika labās prakses piemēru apmaiņa. Līvānieši secināja, ka limbažniekiem ir daudz vieglāk nodrošināt aktivitāšu regularitāti, jo visa Limbažu Dienas centra darbība  tiek  finansēta sociālā dienesta budžeta. Notika arī iepazīšanās ar telpām, tika salīdzināta  veļas un dušas pakalpojumu sniegšana, notika iepazīšanās ar senioru labdarības aktivitātēm.

   Nākamajā dienā mūs sirsnīgi uzņēma Staicelē, tikšanās ar vietējām NVO notika  Staiceles bibliotēkā. Uz tikšanos bija ieradušie pārstāvji no biedrībām “Stazele”, “Staiceles seniori”, no kluba “Saulgriezes”, no “Staiceles brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrības”, no jauniešu biedrības “ Pivālind”, no makšķernieku biedrības “Ūdensroze” un foto biedrības “Laiks”. Sarunās ikviens uzzināja daudz jauna, ko turpmāk varēs izmantot savu organizāciju darbībā. Līvāniešiem interesi izraisīja informācija par foto pasākumiem, par tematisko izstāžu rīkošanu, par aktīvistu ieguldījumu un darbu savas pilsētas labā. Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā tā dalībnieki atzina, ka ir vēl tik daudz iespēju, lai biedrības “Baltā māja” apmeklētāju pulks kļūtu lielāks. Tika secināts, ka ir patīkami būt darbīgu, aktīvu cilvēku vidū, tad arī pats esi kļūsti možāks un optimistiskāks.

  Projekta aktivitāšu ieviešana turpināsies. Septembra mēnesī notiks gatavošanās tradicionālajai Senioru dienai. Paredzēts, ka Līvānu aktīvākie seniori biedrībā “Baltā māja” pulcēsies 30. septembrī. Lai ražīgs rudens gan dārzā, gan nevalstiskajās organizācijās!

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”