Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 30.septembris

Septembrī notikuši informatīvi pasākumi Dagdā un Rēzeknē.

    Septembra mēnesī notikuši divi informatīvi pasākumi “NVO atvērto durvju diena” – Dagdā un Rēzeknē. Pasākumi notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ietvaros. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

   Pasākums Dagdā notika 23.septembrī biedrībā „Dagne”. Informatīvā pasākuma mērķis bija sekmēt vietējo kopienu pārstāvju izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību un informēt par iespējām, ko demokrātijas stiprināšanā sniedz iesaistīšanās NVO. Informatīvā pasākuma ievadā notika izglītojoša lekcija par NVO, ko vadīja Nataļja Demjaņenko, NVO eksperte. Prezentācijā lektore aplūkoja tēmas, kuras ir nepieciešams zināt gan organizāciju vadītajiem, gan cilvēkiem, kuri domā par savu organizāciju dibināšanu. Tika sniegta arī plaša informācija par brīvprātīgo darbinieku daudzveidīgo ieguldījumu iespējām organizācijās. Rosinoši bija uzzināt par NVO labās prakses piemēriem.

   Pasākuma turpinājumā dalībnieki tika aicināti līdzdarboties informatīvajā un radošajā darbnīcā. Informatīvajā darbnīcā tapa komiksi par mūsdienu aktualitātēm. Tika arī meklēti risinājumi dažādām situācijām, kur kā palīgmateriāls noderēja dažādi izdales materiāli. Dalībniekiem bija iespēja arī atbildēt uz dažādiem jautājumiem par sabiedrības līdzdalības jomām un Latvijas valsts uzbūves jomām. Radošajā darbnīcā tapa krāsaini pašu gatavoti suvenīri, kas ar krāsainu pavedienu rakstiem simbolizēja mūsu sabiedrības pamatvērtības: paaudžu sadarbību, savstarpēju atbalstu un cieņu vienam pret otru. Jaunieši un bērni varēja spēlēt āra spēles- kroketu, ķegļus un citas. Pasākums noslēdzās ar teātra viencēliena izrādi “Mazs cinītis…”, ko rādīja biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki- teātra kopas “Mūžīgais eliksīrs” dalībnieki. Izrādē aktīvi tika iesaistīti pasākuma dalībnieki. Pasākumā bija pārstāvētas vairākas vietējās biedrības, aktīvākie pārstāvji bija no “Dagdas baltkrievu biedrības”, invalīdu biedrības “NEMA”, senioru biedrības un jauniešu biedrības “Dagne”.

   29. septembrī Rēzeknē notika otrais informatīvais pasākums “NVO atvērto durvju diena”. Pasākums notika Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā. Šis informatīvais pasākums notika pēc līdzīga scenārija kā iepriekšējais. Izglītojošo lekciju par NVO, ko vadīja Nataļja Demjaņenko, NVO eksperte, papildināja interesants videosižets par vairāku citu reģionu NVO labās prakses piemēriem. Tālāk sekoja aktīva darbošanās informatīvajā un radošajā darbnīcā, jaunieši spēlēja āra spēles. Pasākuma noslēgumā parādītajā teātra viencēliena izrādē “Mazs cinītis…” aktīvi iesaistījās pasākuma dalībnieki. Pasākuma dalībnieki atzina, ka līdzdarbošanās pasākumā ir rosinājusi pārdomas par katra paša atbildību par savas dzīves uzlabošanu un savu viedokļu paušanu.

   Biedrības “Baltā māja” organizētie informatīvie pasākumi “NVO atvērto durvju diena” notiks arī 6. oktobrī Ludzā, 7.oktobrī Kārsavā un 12. oktobrī Krāslavā. Aicinām sekot vietējai reklāmai minētajās pilsētās un būt pasākumu dalībniekiem!

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”