Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 29.augusts

 Augusta mēnesī – gatavošanās projekta rudens pasākumiem.  

Biedrība „Baltā māja” ievieš projektu “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01). Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem.

Augusta mēnesī biedrības “Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie, kuri piedalās projekta ieiešanā, vairākas reizes tikās, lai pārrunātu un izvērtētu līdz šim padarīto un plānotu, kā notiks projektā iecerēti pasākumi turpmāk. Visiem vēl spraigā atmiņā bija pieredzes apmaiņas brauciens pie Aizputes novada organizācijām. Atcerējāmies satikto cilvēku milzīgo patriotismu, ko tiešām katram no mums derīgi mācīties. Pārrunājām arī interaktīvi izglītojošā pasākuma starpkultūras dialoga stiprināšanai “ Es. Tu. Mēs.” norisi. Visi tikšanās dalībnieki atzina, ka organizācijai būtu vēlams turpināt uzturēt regulāru sadarbību ar mazākumtautību pārstāvjiem, jo tie ir atsaucīgi un vienmēr ko jaunu mācīties griboši līvānieši.

Septembra mēnesī notiks uzsākta projektā paredzēto vēl trīs pasākumu jauniešiem organizēšana un norise. Jau uzsāktas sagatavošanas iestrādes arī Senioru dienas pasākumam. Biedrības aktivitātes turpināies!

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”