Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 24. septembris

Uzsākts projekts „Aktīvi – zinoši – radoši”

   Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta „Aktīvi – zinoši –radoši” (projekta līguma Nr. PKA/2015/14) ieviešanu. Projektu atbalstījis nodibinājums “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt Līvānu novada kopienas saliedētību un dzīves kvalitātes uzlabošanos īstenojot izglītojošas un radošas iniciatīvas. Projekta ieviešanas periods: 8 mēneši ( septembris 2015 – aprīlis 2016).

   Projekta darbības plāns paredz sekojošas aktivitātes: 1) izglītojošas nodarbības -1 reizi mēnesī; 2) ārstnieciskā vingrošana -1 reizi nedēļā; 3) labdarības akcijas (4 akcijas – Senioru dienas, NVO dienas, Ziemassvētku un Lieldienu. Katras akciju norisi papildinās radošas darbnīcas, kurās tiks izgatavotas dāvanas -suvenīri un teātra uzvedumi , kas tiks parādīti akciju laikā.

   Projekta mērķa grupas pārstāvji ir no sociāli mazaizsargātām dažādām sabiedrības grupām, dažādu vecumu pārstāvji. Kopā projektā būs tieši iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki. Netieši labuma saņēmēji būs arī Līvānu novada sociālo iestāžu klienti un izglītības iestāžu skolēni. Projekta rezultātā ar izglītojošu un radošu aktivitāšu palīdzību tiks uzlabotas projekta dalībnieku zināšanas un prasmes, kas ilglaicīgi sekmēs projekta dalībnieku dzīves kvalitāte paaugstināšanos un veicinās vietējās kopienas saliedētību un savstarpējo atbalstu.

   Projekta ieviešanas pirmajā mēnesī jau notikusi izglītojoša nodarbība, kurā tika runāts par Raiņa daiļradi 150 gadu jubilejas atceres ietvaros. Tāpat regulāri, katru trešdienu notiek ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kuras galvenokārt apmeklē seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Gatavojoties akcijai par godu Senioru dienai radošajās darbnīcās speciālistes Daigas Vilcānes vadībā tika gatavoti atstarotāji. Atstarotāji tiks pasniegti aktīvajiem Līvānu pagastu senioru kopu dalībniekiem. Akcijai gatavojās arī biedrības teātra grupa, kura pasākumiem iestudē teātra uzvedumu.

   Pats akcijas pasākums notiks gan Līvānos – 1. oktobrī plkst. 10.00 biedrības telpās Stacijas ielā 2, gan arī 6. oktobrī Rožupes kultūras namā. Pasākumā Līvānos piedalīsies Līvānu pilsētas seniori un viesos gaidīsim Jersikas pagasta aktīvos sirmgalvjus. Savukārt pasākumā Rožupē pulcēsies Rudzātu, Sutru un Rožupes pagastu aktīvie seniori. Aicinām sekot informācijai un piedalīties pasākumos.

 

 

Informāciju sagatavoja

Inguna Badune, projekta vadītāja