Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 10.janvāris 

Uzsākts 2020. gads biedrībā “Baltā māja” īstenojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

Biedrība “Baltā māja” veiksmīgi īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.   

Sācies otrais darba cēliens projekta ietvaros, kā gaitā līdz šī gada maija beigām 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem arī šogad notiek individuālās konsultācijas un pakalpojumi pie kvalificētiem speciālistiem – fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, logopēda. Tāpat arī efektīvi tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi Dienas aprūpes centrā.

Iesākto darbu turpinās projektam piesaistītie speciālisti, kuri ir kompetenti katrs savā jomā un ieinteresēti bērnu un jauniešu fiziskās un garīgā veselības veicināšanā. Lielu ieguldījumu projekta laikā sniedz projektā iesaistīto bērnu ģimenes, atbalstot, iedrošinot un mācot jauniem ieradumiem projekta dalībniekus. Tiek mācīta patstāvība, veselīga attieksme uz dzīvi, līdzcilvēkiem un laiku. Tāpat bērni apgūst centību, mērķtiecību un prieku darboties, vecāku un speciālistu atbalstā. Tieši tas dara šo projektu jēgpilnu, jo viss, kas tajā tiek īstenots ir vispusēji atbalstīts un nozīmīgs. 

Visi pasākumi norit saskaņā ar projektā paredzēto. Biedrība “Baltā māja” pateicas ikvienam par atbalstu un ieguldījumu projekta veiksmīgai īstenošanai. Darbs turpinās! Aicinām visus projekta dalībniekus līdzdarboties ar atdevi un prieku – kopīgai veselībai, dzīvespriekam un laimīgam 2020. gadam! Lai mums visiem veselīgs, bagātīgs un auglīgā sadarbībā balstīts 2020. gads!