Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 17.decembris 

Ražīgais 2019. gads biedrībā “Baltā māja”

Krāsains, bagātīgs, idejām un iecerēm vainagots, dažādībā iedvesmots – tā varam teikt par pavadīto gadu biedrībā “Baltā māja”. Īstenoti vairāki lieli projekti, pulcināti zinoši lektori, biedrības uzticamie draugi un klāt nākuši daudzi jauni, ir zinātniski un praktiski diskutēts, krāšņi radīts, izsvērti apspriests, domāts un darīts, jā, un izsapņotas vēl nebijušas ieceres nākamajam – 2020. gadam!

Biedrība turpināja veikt Līvānu novada pašvaldības deleģētos pakalpojumus – veļas mazgāšanas pakalpojumu, dušas pakalpojumu, kas ir noderīgi mūsu novada iedzīvotājiem. Sociālās aprūpes mājās darbinieki rūpējušies par vientuļajiem Līvānu novada iedzīvotājiem, tāpat arī Dienas aprūpes centru turpina apmeklēt tā ilggadējie uzticamie klienti, kā ik gadu, arī šajā gadā ir dažādots nodarbību saturs, veicināta labvēlīga savstarpējā komunikācija, kustību prieks.

Biedrībā “Baltā māja” Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa ietvaros iegādāti tehniskie palīglīdzekļi, kas nu kalpo Līvānu novada iedzīvotājiem.

Gandarījumu sniedza „NVO fonds” atbalstītais projekts “Mēs – visi savējie”, ko administrēja Sabiedrības integrācijas fonds. Tā laikā notika gan lekcijas, apmācības, gan iegūti vairāki jauni draugi pieredzes apmaiņas braucienos Vidzemē, arī tepat tuvajos kaimiņos, piemēram,Vārkavas novadā, Aizkalnes un Saunas pagastos.

Biedrība “Baltā māja” ar aizrautību ir īstenojusi arī nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019” projektu “Labo lietu darbnīca”, kad vienā no aktivitātēm tika šūtas siltas un mīļas čības Līvānu slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem, citā – šūdinātas piespraudes, kas kopā ar nodarbību par drošību uz Latvijas ceļiem tik nogādātas Līvānu novada 1. klašu skolēniem.

Īstenots projekts “Kopā mācāmies dzīvot labāk”, kas finansēts “A/S Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros. Tā mums visiem bija iespēja iemācīties oriģināli izmantot otrreiz lietojamos, sadzīvē izmantotos materiālus – kartonu, papīru, plastmasu un citas izejvielas un apgūt veselīgu un pārsteidzoši ekonomisku pieeju darbošanās priekam virtuvē.

Biedrība turpina realizēt projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā”, kas piedāvā 25 bērniem pilnveidot viņu sociālās prasmes, uzlabot funkcionālās spējas. Projekta ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem notiek individuālās konsultācijas un pakalpojumi pie psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita, arī pie logopēda un citu speciālistu pakalpojumi, arī Dienas aprūpes centra darbība, ko izmanto Līvānu novada projekta dalībnieki.

Biedrība atbalstījusi arī RIMI labdarības akciju, savukārt 18. oktobrī ieguvusi kustības “Dažādībā ir spēks” pateicību par ieguldījumu iekļaujošas darba vides radīšanā un darbinieku izglītošanu.

Tradicionāli biedrībā regulāri tiekas vairākas interešu grupas, tādējādi radoši, muzikāli un intelektuāli bagātinot sevi. Dāmas klubā “Rudens rozes” – ik mēnesi tiekas kultūras, dzejas un mākslinieciskas noskaņas ieskāvumā. Jau vairākus gadus līvāniešu iemīlēts un apmeklēts ir “Dzejas klubs”. Šīs kluba tikšanās ir cilvēka dvēseli bagātinošas un iedvesmojošas. Tāpat arī ar iedvesmu un izdomu darbojas dāmu interešu klubs “Gundegas”. Šīs pieredzes bagātās sievietes tiekoties dalās ar savu personīgo dzīves gājumu, zināšanām un jaunapgūto un nozīmīgo. Īpaši sparīgas šajā gada ir biedrības vingrotājas, kas ik nedēļu pulcina dažādu gadagājuma aktīvistus. Arī “Ceļotāju klubs” šogad neklātienē apceļoja teju pus pasauli, īpaši pateicoties Annas Kārkles aizrautīgajiem stāstiem.

Šie pasākumi un vēl citas aktivitātes, tikšanās, sadarbības projekti veicina un nodrošina biedrības “Baltā māja” nemitīgu izaugsmi, darbību un turpmāko ieceru projicēšanu. Uz satikšanos biedrībā arī 2020. gadā! Kopā veidosim mūsu dienas laimīgas!

Komentārs pie foto:

Dienas aprūpes centra klientu, biedrības darbinieku un brīvprātīgo darbinieku sirsnības pilnā pirmizrāde Līvānos, kas tika izrādīta arī draugiem Jēkabpilī un Preiļos.