Biedrība “Baltā māja” 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana notiks līdz šī gada decembra mēneša beigām, projekts noslēgsies 2022. gada februārī. Projektā tiek nodrošināti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta dalībnieki – bērni ar īpašām vajadzībām saņem atbilstoši viņu individuālajos rehabilitācijas plānos noteiktajam. Projekta dalībnieki saņem individuālas sociālās rehabilitācijas konsultācijas, kuras sniedz speciālisti: logopēds, psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits, mākslas terapeits un mūzikas terapeits. Daļai no projekta dalībniekiem papildus tiek nodrošināti arī citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” Preiļos nodrošina silto smilšu nodarbības un dabas vides estētikas nodarbības.

Projekta dalībnieki- bērni ar īpašām vajadzībām, īpaši priecīgi bija par iespēju saņemt individuālas konsultācijas pie mākslas terapeites un mūzikas terapeites. Šīs speciālistes ar savām zināšanām, ar mūzikas, skaņu, ritmu, krāsu palīdzību labvēlīgi ietekmēja bērnu veselību un emocionālo stāvokli.

Darba dienu pēcpusdienās projekta dalībniekiem – bērniem ar funkcionāliem ir nodrošināta iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru. Pašreiz valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa dēļ, Dienas centra apmeklējums ir ierobežots.

Projekta ietvaros notiek arī izglītojošās nodarbības projekta dalībnieku – bērnu, vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Reizi mēnesī nodarbības vada psiholoģe Sarmīte Jaševa, kura motivē dalībnieces mācīties ne tikai atrast dažādus veidus kā rūpēties par savu bērnu ar īpašām vajadzībām labsajūtu, bet arī atrast laiku sev, savai izaugsmei.

Biedrība “Baltā māja” ir gandarīta, ka pateicoties projekta atbalstam, ir iespējams sniegt atbalstu Līvānu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, un arī viņu ģimenēm. Pateicība mūsu projekta speciālistiem par kvalitatīvi sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un projektā iesaistītajām ģimenēm par atbildīgu līdzdalību.