Labdien, biedrības “Baltā māja” biedri, darbinieki, brīvprātīgie darbinieki, draugi, apmeklētāji, klienti, sadarbības partneri un atbalstītāji!

Biedrība “Baltā māja” oktobra mēneša nogalē (29.10.) svin savu 25. dzimšanas dienu!!!! Esam gandarīti un lepni par paveikto un vēlamies ar Jums dalīties ar savu prieku.

Divdesmit piecus gadus atpakaļ (29.10.1996) tādā pašā vējainā, vēl mazliet krāsainā rudenī sanāca kopā mūsu organizācijas desmit dibinātāji, kurus bija iedvesmojis un iedrošinājis Nīderlandes fonda  “Stichting Gamma Dienstverlening” paveiktais, un kuri deva mūsu biedrībai tās stipro vārdu “Baltā māja”.

Organizācija visu šo laiku sekmīgi darbojas sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšanas jomās. Savus mērķus mēs īstenojam nodrošinot sociālos pakalpojumus, ieviešot dažādus projektus, nodrošinot atbalsta un interešu grupu norisi, piedaloties labdarības un sociālā atbalsta pasākumos. Savas darbības laikā sabiedrības attīstības un demokrātijas stiprināšanai esam piesaistījuši 1,8 miljonus EUR, kas bija iespējams, pateicoties mūsu 109 ieviestiem projektiem. Ilglaicīgi veicam arī Līvānu novada pašvaldības uzticētās autonomās funkcijas sociālajā jomā. Un, protams, ka visi mūsu sasniegumi notikuši tikai pateicoties mūsu komandai- darbiniekiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem. Paldies visiem vairāk kā 70 cilvēkiem, kas kādā laika posmā savas zināšanas un sirdsdegsmi ieguldījis biedrības “Baltā māja” attīstībā. Vislielākā pateicība par līdzdalību mūsu ikdienas norisēs, projektos un pasākumos visiem aktīvajiem cilvēkiem no Līvāniem, Latgales, Latvijas. Vairāk par mums un mūsu paveikto uzzināsiet www.baltamaja.lv

Mūs ir stiprinājusi sadarbība ar daudzām jo daudzām NVO gan no mūsu- Latgales puses, gan no citiem Latvijas novadiem. Tikai apmainoties ar informāciju un mācoties vienam no otra, rodas jaunas idejas un tiek stiprināts NVO spars un gars.

Paldies, draugi, visiem par sniegto ieguldījumu biedrības “Baltā māja” attīstībā!

Ir mūsu svētku dienas! Mēs vēlamies savu prieku dalīt, dubultot un daudzkāršot kopā ar Jums. Lai svinam dzīvi, kuras katrs mirklis iedvesmo un liek turpināt darboties sapņu piepildīšanai!

Man ir liels gods un prieks šodien sveikt biedrību “Baltā māja” 25 gadu jubilejā. Lai šie gadi būtu tikai sākums, labs atspēriens turpmākajam ceļam! Es novēlu mums vēl daudz baltu darbu padarīt! Lai mums visiem veiksme!

Ar sirsnīgiem sveicieniem

Inguna Badune,

biedrības “Baltā māja” direktore