Biedrība „Baltā māja”

 

2015. gada 23. marts

Turpinās projekts trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

 

Projekta tika uzsākts 2014. gada decembrī, un tajā piedalās 50 dalībnieki – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji un no Rēzeknes un Daugavpils. Intensīvi notiek projekta nozīmīgākās aktivitātes – latviešu valodas apmācības un integrācijas kursa apguve. Šīs apmācības palīdzēs dalībniekiem veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Apmācības notiek pieredzējušu speciālistu vadībā un tās tiek papildinātas ar kultūras iestāžu apmeklējumiem. Rēzeknes grupas dalībnieki februāra mēnesī apmeklēja Daugavpils teātra izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā” un devās arī mācību ekskursijā uz Aglonas maizes muzeju. Savukārt Daugavpils grupas dalībnieki marta mēnesī apmeklēja teātraizrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”, kas sniedza daudzpusīgu ieskatu par latviešu tautas paradumiem.

 

Projekta darba grupa turpina gatavošanos sadarbību ar vietējo sabiedrību veicinošu pasākumu norisei. Šie pasākumi notiks Daugavpilī 14. aprīlī un Rēzeknē 16. aprīlī. Abi pasākumi tiks uzsākti ar akciju pilsētu ielās, tad sekos otrā pasākumu daļa telpās, kuru ievadīs informatīvā daļa, tai sekos diskusijas un iespēja dalībniekiem interaktīvā veidā parādīt savas apmācībās iegūtās zināšanas. Akcijas norisei ir izgatavotas informatīvas atklātnes „Sniedz roku – esam draugi” ar projekta logo. Projekta dalībnieki uz atklātnēm apmācību laikā rakstīs uz integrāciju aicinošus novēlējumus, atklātnes kopā ar laba vēlējumiem akciju laikā tiks nodotas līdzpilsoņiem. Tāpat projekta publicitāti papildina mikroautobuss ar informatīvām uzlīmēm. Šis mikroautobuss ik dienas atgādina Latgales reģiona iedzīvotājiem un viesiem par draudzības un savstarpējas cieņas nozīmi ikdienā.

 

 

Projekta ieviešana turpināsies līdz 30. jūnijam. Projekta dalībnieki turpinās piedalīties apmācības, kuru noslēgumā veiks pārbaudes darbus. Jūnija mēneša vidū notiks projekta noslēguma pasākums, kurā trīs dienu laikā notiks informatīvas aktivitātes par trešo valstu pilsoņu iespējām iesaistīties pilsoniskās sabiedrības norisēs, par interešu aizstāvības jautājumiem, tiks veikta arī projekta izvērtēšana paneļdiskusijas veidā. Citas pasākuma aktivitātes būs interaktīvas, tās ļaus pasākuma dalībniekiem pielietot un pārbaudīt savas apmācībās iegūtās zināšanas latviešu tautas tradīciju darbnīcā, vēstures izziņu takā un radošo aktivitāšu grupā.

 

Projekta darba grupa jau uzsākusi sagatavošanas darbus pie projekta aktivitātēm – informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO un izglītojoši pasākumi skolēniem, kuru norise plānota maija un jūnija mēnešos.

Kopumā visas projekta aktivitātes ir izvēlētas ar mērķi, lai tiktu sekmēta Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanās vietējā sabiedrībā atbilstoši Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķim.

 

Papildus informāciju:

Biedrība „Baltā māja”

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni

Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Informācija sagatavota un ievietota 23/03/2015

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

 

 

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA