Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 13. marts

 

 

Pasākums NVO aktīvistiem biedrībā „Baltā māja” –
„Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”
 
 
        Otrdien, 17. martā Līvānos biedrībā „Baltā māja” notiks informatīvs pasākums Līvānu novada NVO. 
Pasākumu vadīs Aija Tūna, izglītības projektu vadītāja, SIA "Knowledge Creation Lab" valdes locekle.

 

 Pasākums notiks biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta: „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma identifikācijas numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Biedrība ievieš projektu kopš 2013. gada jūlija un tā ietvaros līdz 2015. gada beigām ne vien tiek nodrošināts atbalsts organizācijas ikdienas darbībai, bet arī tiek īstenoti dažādi informatīvi un tematiski pasākumi.Līdzdalība pasākumā Līvānu novada NVO sniegs tā dalībniekiem – Līvānu novada NVO aktīvistiem noderīgu informāciju, prakses piemērus par kritiskās domāšanas veida attīstīšanu, dzīvojot mūsdienu dinamiskajā laiktelpā, kā arī par to, kā mainīgajos apstākļos aiz izaicinājumiem saskatīt iespējas un īstenot idejas.

 

Pasākuma sākums plkst. 10.30; adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads.

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija