Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. janvārī

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” darbība.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Projekta 2014. gada darba programmā paredzēts turpināt jau ieviestās regulārās aktivitātes – sociālo pakalpojumu sniegšanu un interešu grupu tikšanās. Uzmanība tiks pievērsta sadarbības ar citām NVO attīstībai – gan ar Līvānu novada NVO, gan Latgales reģiona lauku NVO, gan senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām. Ar mērķi paaugstināt organizācijas biedru un darbinieku kapacitāti notiks apmācības komandas veidošanā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu.

 Visu projekta ieviešanas periodu tiks nodrošināta projekta publicitāte. Tiks izveidoti 2 informatīvie materiāli: biedrības informatīvais buklets/Līvānu NVO katalogs un informatīvais kalendārs 2015. gadam. Tiks turpināts uzlabot Dienas aprūpes centra vidi.  Par projekta līdzekļiem 2013. gadā tika ielikti jauni logi un šogad tiks veikts kosmētiskais remonts biedrības „Baltā māja” dienas centrā.

Biedrība uzsākusi Jauno gadu ar apņemšanos uzlabot savu sniegto pakalpojumu kvalitāti un turpināt ne vien jau tradicionālās interešu grupas, bet uzsākt arī uzsākt arī jaunas iniciatīvas. Mēs priecājamies par jauno interešu grupu – teātra draugu kopu, kura turpina darbību, arī Labdarības akcijai noslēdzoties.

 Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” ieviešana ir kā drošības garants biedrības ikdienas norisēm un turpmākajai attīstībai.  Projekta sniegtais atbalsts palīdzēs īstenot jaunas organizācijas iniciatīvas. Lai radoša veiksme un enerģija labu darbu īstenošanai!

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.