Biedrība „Baltā māja”

 2013. gada 16. decembrī

Biedrības darbinieki sagaida gada nogali ar gandarījumu par paveikto.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana sniedz atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Tas nodrošina drošība sajūtu ikdienā un palīdz ieviest jaunas iniciatīvas. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Rudens un ziemas periods vienmēr ir laiks, kad mūsu apmeklētāji ir visatīvākie dažādu pasākumu apmeklētāji. Tā ir arī šogad. Mēs priecājamies par vienmēr rosīgajiem ārstnieciskās vingrošanas faniem. Tikpat čakli ir rokdarbnieki, kuri ik nedēļu apgūst ko jaunu, lai iepriecinātu ne vien sevi, bet arī biedrības viesus. Pašu spēkiem tapa arī biedrības Ziemassvētku rotājumi- pašgatavotas sniegpārsliņas, pie tam katru no tām ir gatavojis kāds cits autors.

Vienmēr darbīgs noskaņojums bija arī virtuvē, kur jau kopš pavasara mēnešiem regulāri notiek nodarbības, kuru dalībnieki mācās attiecībā uz savu ēdienkarti domāt un darīt ekonomiskāk. Nodarbībām par ēdieniem no rudens veltēm sekoja piparkūku un citu konditorejas izstrādājumu cepšana pirms Ziemassvētku periodā.

Priecājamies, ka izveidotais sociālo pakalpojumu centrs ir iedzīvotāju novērtēts. Ik dienas tiek izmantota iespēja mazgāt veļu un iet dušā. Pieprasīti ir arī tehniskie palīglīdzekļi, kurus iespējams saņemt lietošanā uz laiku. Šie pakalpojumi sociālajā jomā papalašina jau biedrības iepriekš nodrošinātos pakalpojumus- dienas centra personām ar garīgās attīstības problēmām un sociālās aprūpes mājās darbību.

Vislielākais apmeklētāju loks allaž ir informatīviem vai tematiskiem pasākumiem. Uz tiem aicinām ikvienu līvānieti, arī iedzīvotājus no Līvānu novada pagastiem. Gaidīti ir citu biedrību un iniciatīvu grupu pārstāvji. Liels skaits apmeklētāju šī gada nogalē bija labdarības teātra izrādei, kura Ziemassvētku gaidīšanas laikā ar panākumiem tika izrādīta 4 reizes. Interesanta bija tikšanās ar radio žurnālistu Eduardu Liniņu par politikas aktualitātēm Latvijā.

Visu biedrības darbību veiksmīgas norises galvenais pamatnosacījums ir organizācijas biedri, darbinieki un brīvprātīgie. Tieši patiecoties šiem cilvēkiem, kuriem svarīga ir organizācijas darbība un attīstība, ir iespējams paveikt darbus un realizēt ieceres, kuras ir nepieciešamas vietējiem iedzīvotājiem un aktīviem cilvēkiem citos novados.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” ieviešana palīdzēja biedrības darbiniekiem sagaidīt gada nogali ar gandarījumu par paveikto. Projekta ieviešana turpināsies ar nākošgad un, cerams, ka tā sniegtais atbalsts palīdzēs īstenoties vēl daudzām jaunām organizācijas iniciatīvām. Lai mums visiem veiksmīgs pirmssvētku laiks!

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.