Biedrība „Baltā māja”
14. novembrī 2013. gads

Turpinās labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

Šogad biedrības labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros notiek 4 pasākumi. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm. Projekts atbalstīts fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Labdarības akcijas uzveduma pirmizrāde notika biedrības “Baltā māja” septiņpadsmitajā dzimšanas dienā 29. oktobrī. Tika izrādīta luga “Princešu modināšana” pēc igauņu tautas pasakas motīviem, ko Ināras Ivanovas vadībā rādīja biedrības jaunizveidotā teātra trupa. Pasākumu kuplināja senioru vokālā ansambļa un Madaras Māsānes uzstāšanās.

9. novembrī labdarības akcija notika Līvānu novada senioru pasākumā Rudzātos. Kopā ar biedrības aktieriem novada seniorus priecēja slāvu biedrības „Uzori” un senioru vokālā ansambļa muzicēšana. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma arī nelielu suvenīru.

Nākošie pasākumi labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros notiks 27. novembrī sociālās aprūpes centrā „Rožlejās” kopā ar Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolas audzēkņiem un 28. novembrī Līvānu novada pašvaldības slimnīcā.

Aicinām uz pasākumiem!

 

Informāciju sagatavoja

Inguna Badune