Biedrība „Baltā māja”
5. novembris 2013. gads

Bērni interesanti un lietderīgi pavadīja rudens brīvlaika nedēļu biedrībā “Baltā māja”.

Skolēnu rudens brīvlaikā no 28. oktobra līdz 1. novembrim biedrībā “Baltā māja” notika radošā nedēļa trūcīgo ģimeņu bērniem „Kopā labāk”, kas tika organizēta projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) ietvaros. Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Bērniem veselu nedēļu bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – zīmēt, veidot, pildīt atjautības uzdevumus, iet rotaļās. Katra pasākuma diena bija veltīta kādai stihijai – gaiss, ūdens, zeme, uguns. Aktivitāšu nedēļa noslēdzās ar tēmu „Es” – par cilvēku un tā personību. Dažādo nodarbību tēmu ietvaros bērniem bija iespēja ne tikai atpūsties, bet arī uzzināt ko jaunu un interesantu, skatoties īsfilmas par gaisa transportu, ūdens iemītniekiem, pasaules klimatiskajām joslām un ugunsdrošību. Vērīgākiem bērniem, pareizi atbildot uz jautājumiem par filmiņās redzēto, bija iespēja saņemt balvas. Liela interese radošās nedēļas dalībniekiem bija par sava ģimenes koka veidošanu no savas plaukstas nospieduma, nokrāsojot to ar guaša krāsām, ugunspūķa veidošanu no sarullētiem kreppapīra gabaliņiem un jaunu rotaļu apguvi. No bērnu darbiem tiks izveidota izstāde. Visu nedēlu kopā ar bērniem bija sociālā pedagoģe Modrīte Pinupe, viņas brīvprātīgie palīgi bija Diāna Solovjova, Agnese Veigure un Līga Vērdiņa.

Noslēgusies trešā, projekta ietvaros paredzētā pēdējā, bērniem organizētā nedēļa „Kopā labāk”. Biedrības darbinieki cer, ka šo jauno, jauko iniciatīvu skolēnu brīvdienās būs iespējams turpināt. Organizācija meklēs iespējas piesaistīt finansu līdzekļus vai nodrošinās iespēju bērniem lietderīgi un interesanti kopā darboties ar brīvprātīgo darbinieku atbalstu.

Citu projekta aktivitāšu ieviešana turpinās. Radošo darbnīcu dalībnieki jau strādā gaidot Ziemassvētku noskaņas, turpinās virtuves darbi un sarunas veselīgā uztura nodarbībās. Regulāri notiek ārstnieciskā vingrošana. Ar lielu aizrautību notika labdarības izrādes iestudēšana, ir sašūtas dekorācijas, sameklēti tērpi, sagatavotas dāvaniņas izrādes skatītājiem. Izrāde tiks parādīta senioru pasākumos un novada sociālās aprūpes iestāžu klientiem novembra mēnesī.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune