Biedrība „Baltā māja”

19/08/2014

Turpinās biedrības „Baltā māja” uzsāktā projekta „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA” ieviešana.

Biedrības „Baltā māja” projekts, kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī, ir atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

 Projekta mērķis ir noorganizēt pasākumus un aktivitātes, kas veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētību. Projekta mērķauditorija ir Līvānu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļi. Lielākā daļa no projekta dalībniekiem būs biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti un Līvānu 1 vidusskolas speciālās klases audzēkņi. Projekta ieviešanu nodrošinās projekta darba grupa: biedrības „Baltā māja” sociālie darbinieki un speciālisti – 4 personas; aktivitāšu sagatavošanā un ieviešanā palīdzēs 7 biedrības brīvprātīgie darbinieki. Galvenie projekta uzdevumi ir veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā; veicināt vienotības un līdzvērtības sajūtu starp sabiedrību un projekta mērķa grupas dalībniekiem, to ģimenes locekļiem; popularizēt veselīgu brīvā laika pavadīšanu; attīstīt mērķa grupas radošās spējas.

11. augustā tika organizēta minētās mērķauditorijas otrā aktivitāte – psiholoģiski terapeitisku metožu pielietošana brīvā dabā. Projekta dalībnieki pulcējās pie Latgales un mākslas amatniecības centra, kur brīvā dabā tika organizēta radoša darbnīca, pielietojot mākslas terapiju. No ģipša tikta pagatavotas skulptūras ar mērķi veicināt smalkās motorikas attīstību kā arī veicināt labāku savstarpējo saskarsmi un komunikāciju. Ģipša figūras tika apstrādātas – pulētas, slīpētas, krāsotas un nolakotas. Tika nodrošinātas kopīgas pusdienas un laiks projekta dalībnieku sadraudzībai.

Projekta dalībnieki atzīst, ka šī aktivitāte bija brīnišķīga iespēja izpausties radoši un atklāt savas spējas darbā ar formu un krāsām. Ar nepacietību tiek gaidīts projekta noslēguma pasākums, kad visi atkal varēs satikties – saņemt skulptūras un kopīgi pavadīt jaukus mirkļus.

Projekta dalībnieku izgatavotie darbi būs apskatāmi arī plašākai sabiedrībai no 20. augusta biedrības „Baltā māja” telpās, kur tiks atklāta izstāde.

 

Informāciju sagatavoja Līga Vērdiņa