Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 20. augusts
 

Pieredzes apmaiņas brauciens pie Lietuvas NVO – jauni sadarbības partneri un jaunas idejas.

Augusta mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Nozīmīgākais šī mēneša notikums bija 12-13. augustā notikušais pieredzes apmaiņas brauciens pie Lietuvas NVO. Brauciena mērķis bija gūt jaunu pieredzi par Lietuvā NVO sektorā sasniegto un dalīties ar savu pieredzi darbā ar vietējo sabiedrību un sadarbību ar pašvaldību. Divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 15 dalībnieki: biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie.

Lietuvā, tāpat kā Latvijā vasara ir ceļu remontu laiks, tāpēc pēc mūsu šoferīša ieteikuma, lai nezaudētu laiku pie 11 luksoforiem, devāmies uz Ukmerģi caur Rokišķiem. Ukmerģē mūs sagaidīja vietējā deputāte Klavdija Stepanova, kura bija palīdzējusi sagatavot vizītes programmu, un kura pastāstīja par vispārējo situāciju Lietuva un Ukmerģē NVO jomā. Kā pirmo mēs apmeklējām organizāciju „Ukmerges krasto neigaliuju sajunga” ( Ukmerģes invalīdu savienība), kura mūs sagaidīja ar kora koncertu. Biedrības zinošā un sirsnīgā vadītāja Lione Aleksiene dalījās savā ilggadējā pieredzē par klientu piesaisti, par darbu ar ziedotajiem, par to kā izzināt un realizēt apmeklētāju vēlmes un ieceres. Ukmerģes invalīdu savienībai ir liela pieredze nodrošināt gan rehabilitācijas, gan radošus pasākumus. Sarunā jautājumi mijās ar atbildēm, kas virzījās turpmākas sadarbības iecerēm.

Lielu pieredzi biedrības dienas centra darbinieki guva apmeklējot Ukmerģes organizācija bērniem ar īpašām vajadzībām. Organizācijas vadītājas bija ļoti zinošas un atklāti dalījās pārdomās par savu darbu, par esošajām problēmām un pielietotajiem risinājumiem darbā ar klientiem. Liela interese bija par dienas centra skaistajiem radošajiem darbiem, īpaši par keramiku.

Nākamajā dienā tika apmeklētas vairākas Viļņas organizācijas. Vispirms tikāmies ar Arunas Svitojus, Baltik Foundation Heifer International direktoru. Organizācijas vadītājs izsmeļoši raksturoja situāciju Lietuvas lauku teritorijās – gan no NVO, gan no vietējo kopienu, gan no zemnieku viedokļa. Noderīga bija informācija par paveikto kopā ar „Lietuvas kaimo tinklas” ( līdzīgs mūsu LAD) un „Lietuvos piliu ir dvaru asociācija” paveikto. Sniegtie piemēri par kopienas dalībnieku savstarpējo atbalstu bija aizkustinoši. Savukārt organizācijas veikums – grandiozs. Iepazināmies arī ar „Baltijos labdaros fondas” nesen uzsākto darbību un informāciju par tā iecerēm Latvijā, cerams, arī Līvānos.

Pieredzes apmaiņas vizīte noslēdzās ar organizāciju „PAGAVA”- ģimeņu ar dzirdes traucējumiem atbalsts un organizācijas „Union of social enterprises of disabled” pārstāvjiem. Abas šīs organizācijas rūpējas par sabiedrības daļu, kurai ir veselības problēmas un abas cenšas, lai to pārstāvji izglītotos, apgūtu profesijas, atrastu darbu, būtu saliedēti savās ģimenēs. Brauciena dalībnieki augsti novērtēja savu kolēģu paveikto un mājupceļā dalījās savās pārdomās un iecerēs, ko varētu realizēt savā biedrībā „Baltā māja”. Lai mums izdodas!


 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.