Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 11.augusts

Pieredzes apmaiņas brauciens pie organizācijām Daugavas otrajā krastā.

7. augustā biedrībā „Baltā māja” notika pieredzes apmaiņas brauciens, kurā piedalījās biedrības darbinieki un brīvprātīgie. Šī bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

 Brauciens sākās ar celšanos ar prāmi pāri Daugavai, jo mūsu mērķis bija labāk iepazīties ar organizācijām, kuras darbojas upes pretējā krastā. Senos laikos teiktu – Kurzemē.

Vispirms apmeklējām organizāciju Zasā – senioru biedrību „Noskaņa”, kur priecājāmies par skaistajiem rokdarbiem un klausījāmies par labi paveiktajiem darbiem savu vienaudžu labā. Tālāk mūsu ceļš veda uz nodibinājuma „Mārtiņa fonda” rehabilitācijas centru „Dūjas”, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja tā vadītāja Elita Keiša. Mūs savā varā apņēma burvīgs, čaklu un dāsnu cilvēku sakopts zemes stūrītis. Rehabilitācijas centrā „Dūjas” gandrīz visa gada garumā Mārtiņa Fonds bērniem un viņu vecākiem organizē veselības programmas, kurās dalībnieki uzlabo savu fizisko un psiholoģisko veselību; piedalās nodarbībās ar fonda speciālistiem – psihologu, mūzikas un mākslas terapeitu, fizioterapeitu. To visu papildina sportošana brīvā dabā un peldēšanās skaistajā Bancānu ezerā. Pēdējā laikā fonds uz dažāda veida aktivitātēm aicina arī apkārtējo novadu seniorus, arī sievietes un pusaudžus, kuriem tiek piedāvātas atpūtas, izglītojošas un rehabilitācijas programmas. Sarunas mijās ar jautājumiem, tika runāts arī par turpmāku sadarbību, mūsu seniori tika uzaicināti uz kroketa mačiem.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Saukas pagastu, kur pēc ilgiem gadiem notika atkalredzēšanās ar „Saukas sabiedriskā centra” ļaudīm. Organizāciju vada joprojām aktīvā un idejām pārpilnā, vietējā ārste Māra Ose, kuras vadībā izdotas jau kādas 4-5 grāmatas par vietējo pagastu iedzīvotāju dzīvi – gan vēsture, gan sadzīve, gan dzeja un stāsti. Tomēr organizācijas atraktīvākais un vietējos apstākļus pārzinošākais fotogrāfijas pamatlicēja Latvijā Mārtiņa Buclera piemiņas istabas vadītājs Gunārs Spīdainis. Gunārs mūs iepazīstināja gan ar sava novada aktīviem un ievērojamiem cilvēkiem, gan arī devās līdz skaistā izbraucienā ap Saukas ezeru līdz pat Ormaņkalnam.

Atpakaļceļā vēl apmeklējām organizāciju „Ūdenszīmes” (Rubenes pagasts), par kuras organizētajām siena dienām un pļava muzeju bijām daudz interesanta dzirdējuši. Un tiešām klausieties organizācijas vadītājas Ievas Jātnieces stāstījumā un redzot visapkārt esošo radošo garu, sapratām, ka šī vieta ir, un vienmēr būs pilna brīnumu.

Braucot atpakaļ uz Līvāniem, nemitējās sarunas par redzēto, pārdomas par turpmākajām iecerēm, sajūsma par kaimiņu paveikto. Jā, mums „Baltajā mājā” ar steigu jārīkojas, lai redzēto un dzirdēto „uzlabotu” pašu radošuma mērcē un tad baudītu Leivuonu ( Līvāni – latgaliski) stilā. Lai šī gada supervasara turpinās!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inguna Badune