Tikšanās – apaļā galda diskusija par palīdzības pasākumu organizēšanu krīzes skartajiem iedzīvotājiem sniedza noderīgas atziņas un veicināja sadarbību.

Tikšanās – apaļā galda diskusija notika Līvānos 10/02/2010. To rīkoja biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Līvānu novada domi, ar organizāciju „Heifer International” (Baltijas valstīs to pārstāv Baltijas Labdarības Fonds) un Latvijas Pretnabadzības tīklu.

 

Diskusijā piedalījās vairāki Līvānu novada pašvaldības pārstāvji – bāriņtiesas speciālisti, sociālie darbinieki, pagastu pārvalžu pārstāvji, kā arī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Tāpat bija pārstāvētas arī skolas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), pensionāru pārstāvji, Slāvu biedrība, kristīgās organizācijas, zemnieki. Bija ieradušies pārstāvji ne tikai no Līvānu novada, bet arī Sēlijas – Dignājas puses sociālie darbinieki un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Diskusiju vadīja Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra projektu vadītāja Ieva Zeiferte, kura pastāstīja, ka līdzīga tikšanās nule kā notikusi arī Talsos.

Diskusijas pirmajā daļā tika pārrunāta esošā situācija un problēmas, bet otrajā daļā kopīgi ar pārstāvjiem no Labklājības un Zemkopības ministrijas, kā arī sabiedriskajām organizācijām: Baltijas Labdarības Fonda un Heifer International, biedrības „Skalbes”, biedrības „Latvijas Pilsoniskā Alianse” biedrības „Latvijas sociālo darbinieku asociācija” un fonda „Ziedot.lv” meklēti risinājumi pirmajā diskusijas daļā nosauktajām problēmām.

Apmēram par 20% ir pieaudzis trūcīgo personu skaits novada Sociālajā dienestā, katru dienu vismaz 2-3 cilvēki no jauna nāk, lai meklētu palīdzību. Diemžēl daudziem palīdzību nākas atteikt, jo sociālie dienesti vadās pēc Ministru kabineta noteikumiem, kas strikti ierobežo to personu loku, kuras atzīstamas par trūcīgām. Daudz vairāk cilvēku varētu saņemt palīdzību, ja ierobežojumi nebūtu tik strikti. Piemēram, par trūcīgu nevar atzīt cilvēku, kuram īpašumā ir zeme vai automašīna. Taču laukos automašīna nav nekāds luksuss – tā ir vajadzīga, lai nokļūtu uz darbu, bērni uz skolu. Ir rūgtums, ja nākas atteikt, – saka sociālie darbinieki. Par situāciju Sutru pagastā stāstīja arī izpilddirektora vietniece Valija Ruisa.

Līvānu novada pašvaldība meklē visas iespējas, lai nodrošinātu ar darbu pēc iespējas vairāk cilvēku 100latu programmā, ap aprīli plānots pieņemt vēl 60 cilvēkus. Palielināts budžets sociālo pabalstu nodrošināšanai.

Biedrība „Baltā māja” informēja par uzsākto arī pārtikas paku programmu „Paēdušai Latvijai” Līvānu novadā. Sākot ar februāri domes transports nodrošinās pārtikas paku atvešanu, bet anketu savākšanu šobrīd organizē biedrība „Baltā māja” un Sociālais dienests. Pēc palīdzības griežas daudz jaunās ģimenes ar bērniem, kam tieši krīzes laikā samazinājušies ienākumi.

Diskusijas dalībnieki atzina, ka būtu jāatvieglo dažādas kontrolējošo institūciju prasības, piemēram, skolas pārtiku varētu iepirkt no vietējiem zemniekiem – tas būtu daudz veselīgāk bērniem un dotu ienākumu vietējiem ražotājiem.

Diskusijas dalībnieki atzina, ka liela daļa sabiedrības šajā krīzē ir apjukuši un ieslīguši depresijā, kā viena no ir problēmgrupām tika minēta vīrieši darba spējīgajā vecumā. Vairāki sociālie darbinieki atzina, ka daļa cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība, kautrējas un izjūt pazemojumu, saņemt pārtika pakas vai zupas bļodu. Cilvēki justos labāk, ja būtu iespēja līdzdarboties, kaut ko strādāt un šo palīdzību nopelnīt, atzina speciālisti. Cilvēkiem ir jāpalīdz tikt pāri šai barjerai, jo daudz šobrīd jūtas nevienam nevajadzīgi. Pasniedzot roku grūtā brīdī, te var palīdzēt atbalstošās institūcijas – biedrības un sabiedriskās organizācijas, sociālie darbinieki, pašvaldības, kā arī ikviens līdzcilvēks.

Diskusijas dalībnieki atzina, ka tikšanās, kurā piedalījās sabiedrisko organizāciju pārstāvji gan no Līvānu novada, gan citiem valsts reģioniem, tāpat arī pašvaldības darbinieki un valsts ministriju un iestāžu atbildīgie darbinieki, ir ļoti vērtīga viedokļu apmaiņai un noderīga turpmāko darbību plānošanai. Diskusijas norise attaisnoja tās organizatoru moto: „Dalīsimies pārdomās un kopīgi meklēsim risinājumus!”

Inguna Badune,
pasākuma koordinatore
tel. 65381707, mob. 25983558,
e-pasts: inguna@baltamaja.lv


Image Image Image