Projekta „Biškopības attīstība Rožupē” dalībnieki jau otro vasaru turpina apmācības un kopj savas bites.

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts „Biškopības attīstība Rožupē” turpinās arī šogad. Projektu atbalsta fonds „Heifer Project International”, tas uzsākts 2009 gadā un turpināsies arī nākošgad.

 

Pagājušo gadu projekta dalībnieki no Rožupes saņēma katrs 2 stropus ar bišu saimēm un apguva zināšanas biškopībā. Pa ziemu projekta dalībnieki papildināja savas zināšanas un gaidīja šo pavasari, turpinātu kopt savas bites.

Pavasari visi dalībnieki gaidīja ar bažām par to, vai visi 30 stropi ir labi pārcietuši bargo ziemu. Lai gan citur Latvijā pa ziemu bija cietušas daudzas bišu saimes, no projekta dalībniekiem stropiem pavasaru palos cieta tikai viens strops.

Šopavasar katram dalībniekam tika iegādāti vēl divi stropi un bišu saimes tajos. Tagad nu jārūpējas par 4 saimēm katram. Pie tam arī vēl notiek pirmā medus sviešana un ir arī jāmāk noķert spietojošos spietus un ievietot tos citos papildus stropos.

Pēc projekta nosacījumiem katram ir jāsagādā vēl 4 stropi un tajos jāiemitina bišu saimes, ko paši ir pavairojuši vai noķēruši. Dažs dalībnieks jau pašlaik ir sagatavojis 3-4 papildus stropus. Projekta dalībniekiem ir darba pilnas rokas, jo blakus citiem lauku darbiem ir jārūpējas arī par savu dravu.

Projekts „Biškopības attīstība Rožupē” dalībniekiem nodrošinās visu bitēm nepieciešamo arī šoruden, lai nākošajā gadā varētu sākt dalīties ar bišu saimēm arī ar citiem. Lai tas varētu īstenoties ir jāturpina iesāktais.

Image Image Image Image
Image

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
projekta koordinatore