Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 26. septembris
 

Septembra mēnesis – atkalsatikšanās mēnesis.

 

Septembra mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Septembra mēnesis līdzīgi kā skolās ir atkalsatikšanās laiks tiem biedrības apmeklētājiem, kas vasaras periodā vairāk laika veltījuši atpūtai un darbiem dārzā. Šomēnes aktīvi atsāk darbošanos visas aktivitāšu grupas, biedrībā iegriežas grupu brīvprātīgie vadītāji, tiek saskaņots norišu laiks, gatavotas reklāmas izvietošanai biedrības informatīvajā stendā un pilsētā.

Savas tikšanās pēc vasaras pārtraukuma atsāks cilvēki biedrības brīvprātīgie, cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniores, radošo darbnīcu dalībnieki un citi interesenti. Tikpat aktīvi kā visu vasaru turpināsies ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, iespējams to dalībnieku skaits palielināsies. Priecājamies, ka aktīvi turpinās biedrības dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbība. Pateicoties dalībai, Līvānu novada domes un Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstīto projektu aktivitātēs, vasaras mēnešos kopā ar dienas centra klientiem aktivitātēs piedalās arī klientu vecāki un Līvānu 1. Vidusskolas „C” līmeņa klases audzēkņi un viņu vecāki.

Biedrība ir gandarīta, ka biedrība „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”” ir uzaicinājusi „Balto māju” būt pa Latgales reģiona partneriem projektā „Vienoti sabiedrībā”, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Līvānu novada cilvēki ar īpašām vajadzībām piedalīsies vairākās aktivitātēs un arī Forumā, kas notiks 9. oktobrī. Septembra mēnesī uzsākta projekta pirmā aktivitāte “Radošums + informācija”. Sajās nodarbībās dalībnieki veidoja savas Līvānu pilsētas kartes, norādot objektu vides pieejamību un sniegtos pakalpojumus. Pamatojoties uz izstrādātajiem materiāliem, taps informatīva atklātne.

Aktīvs ir mūsu pirmais rudens mēnesis. Rosīgi saviem svētkiem – Senioru dienai – gatavojas mūsu pensionāri. Mēs darbinieki gatavojamies pasākumiem, kuri notiks oktobra mēnesī – Invalīdu forums, Informatīvais pasākums Līvānu novada NVO, pieredzes apmaiņas brauciens pie senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām Ventspilī.

Ikvienam ir iespēja atrast, ko savām interesēm piemērotu biedrībā „Baltā māja”. Aicinām iegriezties pie mums Stacija ielā 2! 


 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.