Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 27.septembris 

Septembra mēnesī turpinās biedrības “Baltā māja” aktivitātes.

Biedrība ievieš „NVO fonda” atbalstīto projektu “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16). Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts sniedz atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā.

Projekta aktivitātes tika turpinātas arī septembra mēnesī. 4. septembrī notika sirsnīga un izglītojoša tikšanās ar Daini Īvānu, politiķi, žurnālistu, pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju. Kārtējā izglītojošā pasākumu cikla “Ieklausies, padomā un rīkojies” lekcija bija ar nosaukumu “Tuvie un tālie- visi mūsējie”. Dainis Īvāns runāja par Latvijas, Dzimtenes mīlestību, par tās skaisto un iedvesmojošo daudzveidīgo dabu. Sekoja saruna par mūsu tautas likteņgriežos dzimušo tautas kustību- Latvijas Tautas fronti. Par tautas un dziesmas spēku pretī varas spēkam. Par mūžīgo Latvijas dzīvotspēku. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties filmas “Dziesmuvara”, kuras scenārija autors ir Dainis Īvāns, fragmentus. Pasākums noslēdzās ar sirsnīgām sarunām, dalībnieku uzdotiem jautājumiem, Daiņa Īvāna viedām atbildēm un pārdomām par mūsu šodienu un rītdienu.

12. septembrī biedrības “Baltā māja” pārstāvji un brīvprātīgie devās pie Ludzas krievu biedrība “Nasliedije”. Notika viens no projektā paredzētajiem integrāciju veicinošajiem pasākumiem Latgales reģiona mazākumtautību NVO. Biedrība “Baltā māja” dalījās ar savu pieredzi integrācijas veicināšanā Latgales reģionā, pastāstīja par organizācijas labās prakses piemēriem sadarbībā ar citām mazākumtautību organizācijām, sniedza aktuālu informāciju par NVO sektoru Latvijā, popularizēja brīvprātīgo darbu. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas vēsturi, dabu un cilvēkiem, veicot dažādus uzdevumus. Ludzas krievu biedrība “Nasliedije” vadītāja Jevgenija Kušča izsmeļoši pastāstīja par savas organizācijas paveikto, par savu pilsētu Ludzu, tās seno vēsturi un sparīgo šodienu, par organizācijas rīkotajiem mazākumtautību kultūru popularizējošiem pasākumiem. Kopīgās sarunās tika atzīts, ka organizācija salīdzinoši maz savas darbības laikā ir sadarbojusies ar citām biedrībām- gan tepat savā pilsētā Ludzā, gan ar citām organizācijām Latvijā. Varbūt tieši tāpēc biedrības “Nasliedije” dalībniekiem ir nepietiekamas latviešu valodas sarunvalodas zināšanas, kas netiek izmantotas arī pat sadzīves ikdienā. Biedrība “’Baltā māja” rosināja sadarboties arī pēc šīs tikšanās un kopīgi meklēt iespējas kļūt partneriem projektos.

Pasākumā piedalījās arī brīvprātīgie darbinieki no slāvu biedrības “Uzori”, ar kuru biedrībai “Baltā māja” ir laba ilglaicīga sadarbība. Gaļina Pētersone lasīja savu dzeju latviešu un krievu valodās, Ļubova Meļņičenko parādīja foto prezentāciju par Līvāniem, Lidija Znotiņa iepriecināja klātesošos ar dziesmām latviešu, krievu un ukraiņu valodās.

Nākošais projekta pasākums notiks 1. oktobrī, kad par mūsu pašu līvāniešiem runās skolotāja Sandra Kivleniece. Savukārt 10. oktobrī biedrības “Baltā māja” pārstāvji dosies uz Dagdu lai tiktos ar vietējiem mazākumtautību biedrību aktīvistiem.

Gaidīsim Jūs biedrības “Baltā māja” pasākumos!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.