Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 28.oktobris

Noslēdzies projekts pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.

    Oktobra mēnesī notikuši mēnesī notikuši trīs informatīvi pasākumi “NVO atvērto durvju diena”. Noorganizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens, kurā piedalījās biedrības brīvprātīgie darbinieki, kuri aktīvi palīdzēja projekta ieviešanā. 31. oktobrī projekts noslēgsies. Pasākumi notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ietvaros. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

    Informatīvie pasākumi “NVO atvērto durvju diena” oktobra mēnesī notika 3 reizes- Ludzā 06/10, Kārsavā 07/10 un Krāslavā 12/10. Visu pasākumu mērķis bija sekmēt vietējo kopienu pārstāvju izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību un informēt par iespējām, ko demokrātijas stiprināšanā sniedz iesaistīšanās NVO. Informatīvo pasākumu ievadā notika izglītojoša lekcija par NVO, ko vadīja Nataļja Demjaņenko, NVO eksperte. Prezentācijā lektore aplūkoja tēmas, kuras ir nepieciešams zināt gan organizāciju vadītajiem, gan cilvēkiem, kuri domā par savu organizāciju dibināšanu. Tika sniegta arī plaša informācija par brīvprātīgo darbinieku daudzveidīgo ieguldījumu iespējām organizācijās. Rosinoši bija uzzināt par NVO labās prakses piemēriem. Prezentāciju papildināja rosinoši video sižeti.

   Pasākumu turpinājumā dalībnieki tika aicināti līdzdarboties informatīvajā un radošajā darbnīcā. Informatīvajā darbnīcā tapa komiksi par mūsdienu aktualitātēm, tos prezentēja paši autori. Tika arī meklēti risinājumi dažādām ar NVO saistītām situācijām, kuru risināšanai noderēja dažādi izdales materiāli. Dalībniekiem bija iespēja arī atbildēt uz dažādiem jautājumiem par sabiedrības līdzdalības jomām un Latvijas valsts vēsturi, politisko situāciju. Savukārt radošajā darbnīcā katrs varēja pagatavot krāsainu suvenīru, kas ar krāsainu pavedienu rakstiem simbolizēja mūsu sabiedrības pamatvērtības: paaudžu sadarbību, savstarpēju atbalstu un cieņu vienam pret otru. Jaunieši un bērni varēja spēlēt āra spēles- kroketu, ķegļus un citas, kuras gan laika apstākļu dēļ notika telpās. Pasākums noslēdzās ar teātra viencēliena izrādi “Mazs cinītis…”, ko rādīja biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki- teātra kopas “Mūžīgais eliksīrs” dalībnieki. Izrādē aktīvi tika iesaistīti pasākumu dalībnieki. Pasākumos piedalījās vietējie jaunieši, arī aktīvāko biedrību pārstāvji. Tieši pasākumu dalībnieku dažādība rosināja sarunas par vietējām problēmām un nākotnes iecerēm.

   Lai gūtu jaunu pieredzi darbam ar brīvprātīgajiem darbiniekiem, 18. oktobrī projekta darba grupa pārstāvji un organizācijas brīvprātīgie darbinieki devās vizītē pie Latvijā vadošajām NVO, ka strādā sociālajā jomā un kurām ir ilggadēja pieredze ar brīvprātīgajiem. Tika apmeklētas biedrības “Latvijas samariešu apvienība” un “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”. Tikšanās ar šo NVO pārstāvjiem sniedza daudz jaunu ierosmju, kuras būs noderīgas arī biedrības “Baltā māja” ikdienas darbā. Īpaši saistoša bija uzzinātā pieredze kā atrast sev palīgos jaunus brīvprātīgos darbiniekus un kā tos motivēt sadarboties regulāri. Tāpat lietderīgi bija uzzināt par samariešu plašo, daudzveidīgo sociālo pakalpojumu klāstu.

   Visas projektā paredzētās aktivitātes ir ieviestas. Projekta darba grupa cer, ka informatīvajos pasākumos gūtā informācija palīdzēs Latgales pilsētu aktīvajiem cilvēkiem turpināt strādāt savu kopienu interesēs, lai mums visiem būtu labāka dzīve.

 

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”