Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 28.marts 

Biedrībā „Baltā māja” notiks apmācības. 

   Biedrība „Baltā māja” ir uzsākusi projekta “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01) ieviešanu. Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem. 

   Viena no projekta pirmajām aktivitātēm ir apmācības Līvānu novada NVO līderiem. Apmācības notiks divas dienas diena un tās vadīs Vita Brakovska no biedrības “Zinis”. 

   Vita Brakovska par apmācībās paredzēto:

   Kādas pieejas es varētu aizņemties no uzņēmējiem, lai veidotu pārmaiņas mūsu organizācijā un nostiprinātu komandu? Ar ko mūsu NVO var būt saistoša mūsdienu jaunatnei u.c. potenciāliem biedrības domubiedriem? Vai sociālā uzņēmējdarbība var būt risinājums līdzekļu piesaistei mūsu organizācijā? Kā mūsu kultūrvēsturiskais mantojums var palīdzēt meklēt ierosmi jaunām projektu idejām un pārvērst tās nepieciešamajā finansējumā?

   Apmācību mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Līvānu novada pilsoniski aktīvos iedzīvotājus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei darbības dažādošanai, stiprināt māku sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai, kā arī veicināt vietējo aktīvistu sociālās atbildības pieaugumu, darbojoties kopienas interesēs, piemēram, sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanā pilsoniskās līdzdalības pasākumos.

   Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, sociālā biznesa u.c. ideju testēšana, rezultātu prezentācija. Būs apskatāma Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekcija.

   Apmācības notiks 3. un 10 aprīlī. Vietu skaits ierobežots. Aicinām pieteikties līdz 31. martam, zvanot pa telefonu 26191652 vai, rakstot uz e-pastu baltamaja@baltamaja.lv

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”