Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 31.oktobris

Programmas “NVO fonds” atbalstītais projekts stiprinājis biedrības „Baltā māja” kapacitāti.

31. oktobrī noslēdzas biedrības projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” (Projekta līguma numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01) ieviešana. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 31/10/2016. Tā mērķis ir veicināt biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

  Projekta ieviešana un tajā realizētie pasākumi pilnībā nodrošināja tā vispārējā mērķa – sniegt atbalstu NVO sektora darbībām, kas veicina līdzdarbības demokrātijas attīstību un veicina sabiedrības aktivitāti – sasniegšanu, atbilstoši biedrības “Baltā māja” darbības virzieniem.

  Ir īstenoti visi projektā plānotie uzdevumi. Notikušas apmācības biedrības biedriem un darbiniekiem apmācību vadītājas, ekspertes Marikas Rudzītes- Griķes vadībā. Tas palīdzēja sagatavot organizācijas attīstības stratēģiju 2017- 2019 gadu periodam. Apmācības bija arī organizācijas brīvprātīgajiem darbiniekiem eksperta Rinalda Rudzīša vadībā. TIka stiprinātas dalībnieku prasmes komunicēt un strādāt komandā. Pateicoties projekta atbalstam, augusta mēnesī notika pieredzes apmaiņa brauciens pie Vidzemes reģiona NVO, kura laikā tika gūta jauna pieredze un veiktas iestrādes sadarbības attīstībai ar Limbažu un Staiceles NVO.

  Tradicionāli, kā ikkatru rudeni, biedrībā “Baltā māja” tika svinēta Starptautiskā veco ļaužu diena. Šoruden svētkus apmeklēja Līvānu aktīvākie vecāka gadagājuma iedzīvotāji, arī pārstāvji no Rožupes pagasta un Jēkabpils pilsētas. Senioriem noderīgu informāciju prezentēja Dzintra Anspoka, NVO eksperte. Projekta pēdējā darbības dienā – 31. oktobrī notika pasākums Līvānu novada NVO, kurā ar prezentāciju piedalījās un dalībniekus darba grupās iesaistīja Valija Vaivode, biedrības “Preiļu rajona partnerība” vadītāja. Pasākumā tika sniegta informācija par NVO aktualitātēm un veicināta informācijas apmaiņa starp dalībniekiem ar mērķi dalīties pieredzē un veicināt turpmāku sadarbību.

 Projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” ieviešana sniedza atbalstu biedrībai ne tikai tā darbības periodā, bet projektā gūtās zināšanas organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem palīdzēs vēl ilgi. Biedrības “Baltā māja” aktivitātes turpināsies – ik dienas apmeklētājus gaidīs Dienas centrā un Sociālā atbalsta centrā, biedrības aprūpētājas rūpēsies par saviem klientiem, notiks interešu klubi un grupas, čakli darbosies rokdarbnieki, gardēži un citi. Atnāc, iesaisties arī tu, mēs gaidīsim!

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”