Pieredzes apmaiņas braucienā pie Islandes NVO gūtas jaunas ierosmes biedrības “Baltā māja” darbības dažādošanai.

   No šā gada 24. līdz 28.oktobrim biedrības “Baltā māja” pārstāve Inguna Badune piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Demokrātijas stiprināšana” Islandē, kas notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros.

   Braucienā piedalījās pārstāvji no vairāk kā desmit Latvijas nevalstiskajām organizācijām, no kurām lielākā daļa darbojas sociālo pakalpojumu jomā, arī pārstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā notika arī aktīva informācijas apmaiņu starp delegācijas dalībniekiem no Latvijas, dalīšanās ar labās prakses piemēriem un kontaktu veidošana turpmākai sadarbībai.

  Tomēr galvenais uzdevums brauciena ietvaros bija veicināt pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi starp Latvijas nevalstiskajām organizācijām un organizācijām Islandē, veidojot kontaktus, kas vērsti uz sadarbību nākotnē. To nodrošināja vizītes pie organizācijām, kas darbojas demokrātijas stiprināšanas, interešu aizstāvības jomās, kuras aktīvi iestājas par atklātību un taisnīgumu.

   Vizītes laikā notika iepazīšanās ar Islandes Cilvēktiesību Centra, Islandes Sieviešu tiesību aizsardzības asociācijas, Islandes cilvēku ar invaliditāti asociācijas, LGBTQIA organizācijas, Amnesty International Islandē nodaļas, GEDHJALP islandiešu Garīgās veselības alianses un organizācijas Stígamót – vardarbībā cietušo personu atbalsta organizācijas darbību. Visu apmeklēto organizāciju pārstāvji norādīja uz Islandes nevalstisko organizāciju neatkarīgumu no valsts un vienlaicīgi to finansiālo nodrošinājumu. To nosaka Islandes tiesiskais regulējums, kas ļauj NVO veikt plašu saimniecisko darbību, tādēļ organizācijas ir izstrādājušas dažādus finanšu piesaistes modeļus – pakalpojumu sniegšana, ienākumi no loterijas, dzīvokļu izīrēšana, dažādu pasākumu organizēšana un citi veidi. Tāpat tika norādīts, ka Islandes sabiedrība ir ļoti aktīva, vienmēr liels skaits cilvēku piedalās demonstrācijas, piketos un NVO rīkotajās kampaņās. Visām sabiedrības grupām ir arī senas ziedošanas tradīcijas, iedzīvotāji ievērojamus naudas līdzekļus tiek regulāri ziedo kādai no NVO. Apmeklētās organizācijas norādīja uz arvien lielāku masu mediju ietekmi, tāpēc pilsoniskās sabiedrības informēšanai par NVO aktualitātēm tiek izmantoti visi iespējamie publicitātes veidi, visvairāk jau interneta vidē.

  Īpaši aizrautīga un iedvesmojoša bija tikšanās ar organizācijas Stígamót vadītāju, kuras stāsti par viņas organizācijas sieviešu paveikto, lika mums apbrīnot Islandes sieviešu drosmi un mērķtiecību savu ieceru sasniegšanā. Ar aktīvu rīcību sievietes panākušas gan striptīza klubu slēgšanu, gan atmaskojušas seksuālas izmantošanas internetā veicējus. Uzzinātais raisīja pārdomas par stereotipiem par ziemeļu tautu lēnīgumu. Īstenībā varbūt mēs Latvijā esam “kā sastinguši”, savas problēmas nerisinot. Tāpat noderīga pieredze tika gūta tiekoties ar Islandes cilvēku ar invaliditāti asociācijas pārstāvjiem, kas detalizēti parādīja, cik demokrātiski tiek veidota viņu pārvalde, kurā tiek nodrošināta pārstāvniecība ikvienai no dalīborganizācijām. Savukārt, starptautiskās organizācijas Amnesty International Islandes nodaļā dzirdētais, vēlreiz apliecināja, cik cieši mēs visi viens ar otru esam saistīti, lai arī kurā valstī dzīvotu.

  Vairākas pieredzes apmaiņas braucienā Islandē gūtās atziņas tiks izmantotas biedrības “Baltā māja” turpmākajā darbībā. Īpaši lietderīgi būtu pārņemt visu apmeklēto Islandes organizāciju pārliecinoši pamatotās un ieteiktās izglītojošās aktivitātes bērniem un jauniešiem. Paaudžu sadarbība un mijiedarbība ir demokrātijas tradīciju garants ikvienā pilsoniskā sabiedrībā.

 

 

Inguna Badune,

pieredzes apmaiņas brauciena dalībniece