Seniori stāda ārstniecības augus “Zaļajai aptiekai”.

Kopš gada sākuma Jēkabpilī notiek apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes senioriem. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”, biedrību „Staiceles seniori” un biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste””.

 

Apakšprojekta vispārējais mērķis: veicināt vecāka gadagājuma cilvēku aktīvu socializāciju, sociālo un pilsonisko līdzdalību. Apakšprojekta galvenā mērķa grupa ir seniori un to biedrības; tā aktivitātes notiek visos reģionos. Apakšprojekta galvenās aktivitātes ir reģionālie apmācību semināri, labdarības akcijas, nodarbību cikli, pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs”. Apakšprojekta īstenošana mazinās senioru sociālo atstumtību visos Latvijas reģionos un sekmēs sadarbības un savstarpējās cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm.

Visās apakšprojekta aktivitātēs aktīvi piedalās arī seniori no Jēkabpils. Kā pirmais notika apakšprojekta Zemgales reģionālais apmācību seminārs, kurš pulcēja apkārtējo novadu senioru biedrību pārstāvjus. Turpmākās senioru aktivitātes bija nodarbības, kurās seniori pasniedzēju vadībā gatavoja rotaslietas un aktīvi sportoja. Tāpat arī apguva dzīvei noderīgas zināšanas psiholoģes Veltas Marijas Daukstes vadībā. Visu aktivitāšu sagatavošanu, dalībnieku un pasniedzēju apzināšanu nodrošināja apakšprojekta reģionālā koordinatore Biruta Jemeļjanova, biedrības „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” vadītāja.

Kad tuvojās apakšprojekta labdarības akcijas- pasākuma „Labo darbu diena” norises izvēle, projekta dalībnieki vienojās par ārstniecisko augu kolekcijas apstādījumu dobes „Zaļā aptieka” izveidi. Senioru ideju atbalstīja viņu sadarbības partneris brīvdabas muzejs „Sēļu sēta”, kura vadītāja ir Inese Berķe. Par projekta līdzekļiem tika iegādāti ārstniecisko augu stādi- smaržīgās rūtas, melisas, lavanda, salvijas, piparmētras, izopu, sirdsmāteres, eihinācijas. Vēl par projekta līdzekļiem tika iegādāts arī kūdras substrāts, minerālmēsli un darbarīki.

Akcija „Labo darbu diena” notika 11.maijā. Darbam pulcējās pilsētas pensionāri, lai kopīgi uzsāktu ārstniecisko augu dobes veidošanu. Kopīgā darbā kopā ar senioriem iesaistījās arī dalībnieki no Jēkabpils pilsētas domes jauniešu Padomes. Kā čaklākos talciniekus apakšprojekta reģionālā koordinatore Biruta Jemeļjanova atzīmēja Mariju Fedotovu, Ausmu Dombrovsku, Velgu Noviku, kā arī jauniešus Aigu Valpēteri, Rihardu Borski, un Unu Turku.

Ārstniecības augu “Zaļā aptieka” ir sastādīta, tagad Apakšprojekta dalībnieki visu vasaru to kops, lai rudenī varētu savākt veselīgas zāļu tējas. Brīvdabas muzeja „Sēļu sēta” apmeklētāji varēs iepazīties, kā augot izskatās mūsu vecmāmiņu zāļu tējiņas Izžāvētās zāļu tējas rudenī un ziemā noderēs gan muzeja apmeklētājiem, gan pašu senioru pasākumiem.

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes turpināsies. Tuvākajā laikā notiks mācību semināri par dabas dziedniecības līdzekļiem. Lai smeltos sēļu dzīves gudrības, seniori apmeklēs arī bioloģiskās apskates saimniecību „Boļāni”, kurā saimnieko Maija un Egīls Paegļi. Vēlāk, rudens pusē apakšprojekta aktivitātes turpināsies un Jēkabpils seniori piedalīsies Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītā pasākumā Līvānos.

Par teicamo ieguldījumu apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitāšu ieviešanā Jēkabpils senioriem un viņu atbalstītājiem sirsnīgi pateicas darba grupa no biedrības „Baltā māja” Līvānos. Vēlam aktīvajiem Jēkabpils senioriem spēku un veselību citiem labiem darbiem!

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai