Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” dalībnieki no Jūrmalas apgūst jaunas iemaņas, dalās pieredzē un stāda rozes.

Kopš gada sākuma notiek apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Jūrmalā. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”.

 

Apakšprojekta vispārējais mērķis: veicināt vecāka gadagājuma cilvēku aktīvu socializāciju, sociālo un pilsonisko līdzdalību. Apakšprojekta galvenā mērķa grupa ir seniori un to biedrības; tā aktivitātes notiek visos reģionos. Apakšprojekta galvenās aktivitātes ir reģionālie apmācību semināri, labdarības akcijas- pasākumi „Labo darbu diena”, nodarbību cikli „Kopā labāk!” pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs”. Apakšprojekta īstenošana mazinās senioru sociālo atstumtību visos Latvijas reģionos un sekmēs sadarbības un savstarpējās cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm.

Visās apakšprojekta aktivitātēs aktīvi piedalās arī seniori no Jūrmalas. Pirmās aktivitātes bija nodarbības, kurās tika gatavoti veselīgi ēdieni, kopā tika svinēta Aspazijas jubileja, bija pasākums, kas veltīts Eduarda Smiļģa daiļradei, tika apgūtas dārzkopja prasmes. Nodarbību sagatavošanā un norisē apakšprojekta reģionālajai koordinatorei Zentai Čakšai, „Jūrmalas pensionāru biedrības” vadītājai, palīdzēja biedrība „Aspazijas mantojums” un Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles „Aspazijas māja” darbinieki.

Tieši sadarbība ar biedrību „Aspazijas mantojums” un muzeju „Aspazijas māja” noteica apakšprojekta labdarības akcijas- pasākuma „Labo darbu diena” izvēli. Jūrmalnieki savā akcijā nolēma stādīt rozes pie Aspazijas pieminekļa un izvēlējās akcijai nosaukumu „Rozes Aspazijai”. Uzaicinājumi piedalīties akcijā tika nosūtīti 50 ievērojamām sievietēm, kas ir saistītas ar Jūrmalu vai aktīvi darbojas sabiedrības labā. Sagatavošanas darbos aktīvi iesaistījās un pasākumu atbalstīja arī finansiāli Jūrmalas dome. Akcijas sagatavošanas periodā tika izdarīts liels darbs zemes sagatavošanā, lai rozes varētu ilgi un skaisti augt. Daudz palīdzēja konsultants rožu kolekcionārs Guntars Valants un Jūrmalas pašvaldības daiļdārzniece Ingrīda Griķe.

Skaistais pasākums „Rozes Aspazijai” notika 13. maijā un tas pulcēja daudzus dalībniekus, kuriem bija dota iespēja iedēstīt savu rozi Aspazijai. Rožu stādītājas bija LR Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, deputāte Ilma Čepāne, aktrise Helga Dancberga, publiciste Marina Kostaņecka, tēlniece Arta Dumpe, gleznotāja Džemma Skulme un daudzas, jo daudzas cienījamas jūrmalnieces. Vienas no vecākajām bija Anna Lasmane, kas pārstāvēja arī savu kori „Priede”. Rozārijā, kas veidots viļņa formā, tika iestādītas 110 rozes septiņās krāsās. Pasākums noritēja raiti, to sirsnīgi vadīja Ārija Vanaga.

Nākošajā dienā apakšprojekta aktivitātes Jūrmalā turpinājās. 14. maijā Majoru pamatskolā notika reģionālais apmācību seminārs, kurā piedalījās vairākas senioru organizācijas no Pierīgas reģiona. Apmācību vadītājas Irīnas Kulitānes vadībā seniori dalījās savā pieredzē, kā labāk iesaistīt sabiedriskākas aktivitātēs savus vienaudžus. Jūrmalnieki, protams, ar lepnumu stāstīja par savu akciju „Rozes Aspazijai”. Pasākumā piedalījās arī projekta darba grupa no Līvāniem, kas sirsnīgi pateicās senioriem no Jūrmalas par teicamo ieguldījumu apakšprojekta ieviešanā. Paldies visiem aktīvajiem senioriem, lai jums spēks un veselība citiem labiem darbiem!

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai