Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. aprīlis

Radošas un informatīvas aktivitātes pavasara noskaņās

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Aprīļa mēnesis bijis pavasarīgi rosīgs, tas ātri paskrējis, tas bijis gan radoši krāsains, gan jaunas zināšanas un informāciju sniedzošs. Aktivitāte sekojuši aktivitātei, notikuši dažādi tematiskie pasākumi. Visspilgtākie bijuši ir Lieldienu pasākumi – šogad pat trīs, un Lieldienu labdarības akcija. Atzinīgi tikusi novērtēta tikšanās ar radio žurnālistu Aidi Tomsonu. Interesantas bijušas klubu „Atrodi prieku sevī!” un “Ceļotāju kluba” tikšanās.

Lieldienas šogad tika svinētas daudzpusīgi un krāsaini. 7. aprīlī tos ar radošu darbošanos virtuvē – svētku picu cepšanu, muzikālām un dabu izzinošām aktivitātēm atklāja Dienas aprūpes centra jaunieši kopā ar vecākiem. Pasākums izdevās patiesi sirsnīgs, ikvienu dalībnieku gandarījošs. Savukārt 8. aprīlī notika biedrības aktīvistu, draugu un viesu plaši apmeklētie Lieldienu svētki, kopīga pavasara sagaidīšana, kurā ar jauku pavasara izrādi viesojās Jersikas teātris. Dalībnieki varēja aktīvi līdzdarboties radošajās puķu veidošanas darbnīcās, aktīvisti bija sarūpējuši liriskus priekšnesumus, spēles un Lieldienu tradīciju svētkus.

9.aprīlis – šogad īpaša labdarības un prieka dāvināšanas diena! Biedrības seniori apmeklēja Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļu, lai Lieldienu labdarības akcijas laikā darināto zābaciņu un zeķīšu pūru nodotu vadītājai Velgai Švirkstei. Reģistrējot bērna dzimšanu, jaunajiem vecākiem tiek dāvāta iespēja izvēlēties kādu no krāsainajiem zābaciņu pāriem savam mazulim. Akcija atbalstīta biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” (atbalsta fonds „Ziedot.lv”, sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”) ietvaros. Čaklās adītājas un biedrības „Baltā māja” darbinieki pateicas SIA „Līvānu kūdras fabrikai” un personīgi Pēterim Romanovskim par dzijas iegādei sniegto papildus finansējumu.

Dienas turpinājumā biedrības aktīvisti devās uz SIA „Līvānu slimnīca” lai ar pavasarīgiem priekšnesumiem, pašu sarūpētām dāvaniņām un sākumskolas bērnu sagatavoto Lieldienu teātri iepriecinātu slimnīcas klientus.

10.aprīlī biedrībā notika Dienas aprūpes centra organizētas „Pavasaris Latvijas mežos”, kas bija izglītojošs pasākums bērniem ar Dienas aprūpes centra jauniešu sagatavotu muzikāli-liriski-izglītojošu izrādi par mežu pavasarī, aktivitātēm un uzdevumiem, kā arī ikvienam bija iespēja aplūkot Dienas aprūpes centra jauniešu mozaīkas tehnikā veidoto brīnišķīgo meža tēlu un vides izstādi.

Biedrības „Baltā māja” aktīvie rokdarbnieki apmeklētājiem no marta līdz aprīļa vidum dāvāja iespēju aplūkot radošo darbu izstādi “Savām rokām radām paši”. Interesentu acis un pašierosmi saviem darbiem bagātināja daudzie apskatāmie darbi – gan tautiskos rakstos izrakstītas zeķes, gan daudzas smalkā krustdūriena tehnikā veidotas gleznas, šalles, austi košie lupatu grīdceliņi, plecu lakati, papīra ziedos uzplaukušas gleznas, dažādi adījumi un tamborējumi.

Tāpat 10. aprīlī pievakarē biedrībā notika netradicionālās medicīnas pārstāves Viktorija Mihailovas vadītais ezotērisko spēļu vakars. Pasākuma ideja – praktiska pašizziņa domās un darbībā.

21. aprīlī notika „Ceļotāju kluba” dalībnieku kārtējā tikšanās, šoreiz ceļotājus un pasaules apceļotājus priecēja aktīvā ceļotāja Č. Mazuļa sagatavotais dokumentālais materiāls par Rumāniju, Transilvāniju. 23. aprīlī daudzus interesentus pulcināja Viktorijas Mihailovas vadītā kluba „Atrodi prieku sevī!” sezonas noslēguma tikšanās, kurā dalībnieki turpināja izzināt veselības un dzīvesprieka noslēpumus un patiesības.

24. aprīlī notika informatīvs pasākums, kurā radio žurnālists Aidis Tomsons dalījās pārdomās par Latvijas mediju darbību un stāstīja par savu darbu Latvijas radio. Žurnālists parādīja mediju attīstības tendences gan Latvijā, gan pasaulē. Pasākuma dalībnieki varēja pārdomāt savus mediju lietošanas paradumus un to attīstību pēdējos divdesmit gados, kā arī  pārliecināties, ka mediju maiņas tendences Latvijā ir gluži līdzīgas procesiem visā pasaulē. Tieši balstoties uz mediju lietotāju vecumu un paradumiem, arī ņemot vērā savas peļņas iespējas no reklāmdevējiem, vairums mediju nemaz tik ļoti nedomā par informācijas iegūšanas iespēju nodrošināšanu attālākajās valsts nomalēs. Žurnālists uzsvēra, ka tikai neatkarīgs sabiedrisks un  valsts budžeta nodrošināts medijs var pilnībā realizēt informācijas sniegšanu, kas objektīvi atspoguļo informāciju un sekmē demokrātijas attīstību valstī. Sekoja interesantas sarunas, ko papildināja dalībnieku jautājumi par darbu radio, īpaši raidījumā “Krustpunktā”. Tika analizētas sabiedrības līdzdalības iespējas un sniegts to novērtējums, kas tika balstīts uz ilglaicīgu pieredzi.

Pavasarīgs noskaņojums un rosība biedrībā „Baltā māja” turpinās. Informatīvi pasākumi un dažādas nodarbības ir ieplānotas arī maija mēnesī. Lai pietiek spēka gan dārza darbiem, gan saturīgi pavadītam laikam kopā ar domubiedriem!

 

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.