Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 23. aprīlis

Notikušas akcijas un pasākumi integrācijas stiprināšanai

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Kopš 2014. gada nogales 50 projekta dalībnieki – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji no Rēzeknes un Daugavpils regulāri piedalās projekta aktivitātēs – apmeklē latviešu valodas apmācības un integrācijas kursu. Aprīļa mēnesī projekta nozīmīgākie notikumi abās pilsētās bija akcijas un diskusiju pēcpusdienas.

Daugavpilī 14. aprīlī pasākumi sākās ar projekta balonu ar logo piepūšanu. Turpinājumā projekta dalībnieki un projekta darba grupa ar baloniem un projekta informatīvajām atklātnēm devās uz tirdzniecības centru „Ditton nams”, kur jau gaidīja mikroautobuss,  kura informatīvās projekta uzlīmes  „Sniedz roku – esam draugi” jau bija piesaistījušas daugavpiliešu uzmanību. Plkst. 15.30 tika uzsākta ieplānotā akcija, kuras laikā  projekta dalībnieki  saviem līdzcilvēkiem izdalīja  informatīvās pastkartes ar logo, kurās aicinājumus un novēlējumus integrācijas veicināšanai latviešu valodā bija uzrakstījuši paši projekta dalībnieki. Ar latviešu valodā teiktiem laba vēlējumiem un aicinājumiem visiem dzīvot  draudzīgi, vienam otru cienīt un atbalstīt, projekta dalībnieki vērsās pie saviem līdzcilvēkiem. Jaunajām ģimenēm ar bērniem tika dāvināti baloni ar logo, par ko tika saņemti bērnu smaidi un vecāku pateicības vārdi ar veiksmes vēlējumiem. Kopumā akcijas norise piesaistīja  pilsētas iedzīvotāju uzmanību un sniedza gandarījuma sajūtu arī pašiem projekta dalībniekiem.

Pēc akcijas plkst 17.00 Vienības namā, Daugavpils latviešu kultūras centrā sākās diskusiju pēcpusdiena, kura pulcēja lielu skaitu apmeklētāju. Piedalījās projekta dalībnieki, viņu ģimenes locekļi, Daugavpils pilsētas mazākumtautību un citu biedrību pārstāvji. Pasākuma ievadā par projekta uzdevumiem, mērķiem un norisi pastāstīja Inguna Badune, pasākuma vadītāja. Sekoja Jāņa Dušinska, Daugavpils domes priekšsēdētāja 1. vietnieka un Ilzes Ondzules, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķes uzrunas ar laba vēlējumiem projekta un pasākuma dalībniekiem. Pasākuma gaitā ar savu pieredzi integrācijas veicināšanā dalījās arī Astrīda Ļešcinska, vācu biedrības „Erfolg” projektu vadītāja, Vanda Antonova, poļu biedrības pārstāve, Genovefa Barkovska, Daugavpils latviešu biedrības vadītāja.

Pēc uzrunām pasākuma norises vadību pārņēma Māris Susējs, mākslinieks, kura vadībā pasākuma dalībnieki ar dažādu uzdevumu un interaktīvu nodarbju palīdzību,  paaugstināja savas  zināšanas gan par   Latvijas valsts vēstures un mūsdienu norisēm, gan  tika veicināta  izpratne par  dažādiem ar integrācijas procesiem saistītiem jautājumiem.  Pasākuma dalībnieki tika rosināti runāt, domāt, sadarboties, strādāt komandās un individuāli. Pasākuma norisēs dalībniekiem palīdzēja pasākuma asistenti. Pasākuma noslēgumā visi diskusijas dalībnieki saņēma projekta suvenīru – magnētu ar logo un projekta dalībniekiem tika teikti novēlējumi – turpināt mācīties tikpat čakli kā līdz šim un piedalīties turpmākajās projekta aktivitātēs.

Tikpat piepildīta diena sekoja Rēzeknē, kur akcija un diskusiju pēcpusdiena notika 16. aprīlī. Rēzeknes pilsētas notikumus filmēja Rēzeknes reģionālā TV, kura tos pārraidīs kā informatīvu sižetu ziņu raidījumos  un sagatavos arī ierakstu DVD formātā. Rēzeknes dikusijas atklāšanā ar savu pieredzi par integrācijas jautājumiem dalījās Janīna Dukule, Rēzeknes pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste  un Voldemārs Ivdris, kuram ir bijusi ilglaicīga pirredze darbā ar cittautiešiem. Diskusiju kuplināja mākslinieks  Kristaps Blisiņš, kura sagatavotā programma bija ļoti saistoša un nodrošināja aktīvu visu dalībnieku līdzdalību.

Akcijas norisei izgatavotās informatīvās atklātnes „Sniedz roku – esam draugi” ar projekta logo, kuras ar laba vēlējumiem projekta dalībnieki Rēzeknē un Daugavpilī pasniedza  saviem līdzcilvēkiem, cerams, vēl ilgi paliks  projekta dalībnieku atmiņā tāpat kā saturīgi kopā pavadītais laiks projekta pasākumos.

 Maija mēnesī plānotas projekta aktivitāšu – informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO un izglītojoši pasākumi skolēniem norises. Kopumā visas projekta aktivitātes ir izvēlētas ar mērķi, lai tiktu sekmēta Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanās vietējā sabiedrībā atbilstoši Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķim.

 

Papildus informācija:

Biedrība „Baltā māja”

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni

Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA