Projekts „Biškopības attīstība Rožupē” biedrības „Baltā māja” atbalsts savam novadam.

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi realizēt projektu „Biškopības attīstība Rožupē”, kurš saņēmis atbalstu no starptautiskas organizācijas „Heifer International”, un kuru Baltijas valstīs pārstāv Baltijas Labdarības Fonds.

 

Organizāciju „Heifer International” 1944.gadā dibināja Dans Vests (Dan West) un tās misija ir strādāt ar lauku iedzīvotājiem, lai mazinātu nabadzību, badu un rūpētos par zemi. Izvirzītie mērķi tiek sasniegti balstoties uz organizācijas galveno pamatprincipu- „Dāvināt tālāk”.

Šī pārliecība ir radusies no atziņas, ka, lai cilvēkam palīdzētu, viņam vajadzīgs sniegt nevis „piena glāzi, bet gan viņam vajadzīga govs”. Dans Vests savā pirmajā projektā 1930. gados, Spāņu kara laikā, aicināja savus draugus ASV ziedot telītes, lai nabadzīgās spāņu ģimenes varētu nodrošināt sevi ar pienu. Šīs ģimenes, lai kļūtu patstāvīgākas, saņēma palīdzību un tika lūgtas palīdzēt atkal citām ģimenēm -dāvinot tālāk saņemtās gotiņas piedzimušo telīti.

Galvenais organizācijas „Heifer International” mērķis ir radīt ģimenēm pārtikas ieguves avotu, nevis īslaicīgu pārtikas atbalstu, darbojas jau vairāk nekā 60 gadus un rezultāts ir pamanāms 128 valstīs.

Biedrības „Baltā māja” projekts nodrošinās apstākļus, lai 15 ģimenes Rožupes pagastā varētu uzsākt nodarboties ar biškopību. Projekts nodrošinās gan apmācības, gan inventāra un bišu saimju iegādi. Arī šīs ģimenes turpinās dāvināšanas tradīciju un pēc trim gadiem nodos pašu izaudzētas bišu saimes citām sava pagasta ģimenēm.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune,
projekta koordinatore


Image