Biedrība uzsāk apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” ieviešanu.

Biedrība uzsāk ieviest apakšprojektu „ Senioru labo darbu maratons” ( līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds”.

 

Apakšprojektu „Senioru labo darbu maratons” biedrība „Baltā māja” realizēs sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste””, biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Apakšprojekta īstenošana vieta: Latvija; Latgalē- Līvāni, Līvānu novads; Vidzemē- Staicele, Alojas novads; Kurzemē – Ventspils, Ventspils novads; Zemgalē -Jēkabpils, Jēkabpils novads; Pierīgā – Jūrmala, Rīga.

Apakšprojekta vispārējais mērķis: Veicināt vecāka gadagājuma cilvēku aktīvu socializāciju, sociālo un pilsonisko līdzdalību ar senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizāciju ieviesto aktivitāšu palīdzību visos Latvijas reģionos. Apakšprojekta ieviešanas periods: 14 mēneši, no 2011.gada 1. janvāra līdz 2012.gada 28. februārim. Apakšprojekta finansējums: Kopējās apakšprojekta attiecināmās izmaksas- 42 000,00 LVL. Apakšprojekta grants- 37 800,00 LVL, no kuriem 85% tiek piešķirti no Šveices konfederācijas un 15% no Latvijas valsts budžeta.

Apakšprojekta mērķa grupas: 1) seniori- 700 dalībnieki; 2) bērni un jaunieši no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas-150 dalībnieki; 3) biedrības un nodibinājumi, kuru mērķa grupa ir bērni, jaunieši vai seniori- 50 organizācijas.

Apakšprojekta galvenās aktivitātes: 5 reģionālie apmācību semināri; 5 labdarības akcijas- pasākumi „Labo darbu diena”; nodarbību cikli „Kopā labāk!” (10 nodarbību cikli 5 norises vietās; „Senioru labo darbu grāmata”; pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs”; apakšprojekta noslēguma pasākums; apakšprojekta publicitātes nodrošināšana.

Apakšrojekta īstenošanas rezultāts– mazinās senioru no visiem Latvijas reģioniem sociālo atstumtību un sekmēs aktīvo senioru, kas iekļaujas vecāka gadagājuma cilvēku nevalstisko organizāciju darbībā, īpatsvaru; ieviestās aktivitātes sekmēs sadarbības un savstarpējās cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm; nodrošinās noderīgu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto grupu pārstāvjiem; veicinās senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” atpazīstamību.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai