Projekta noslēguma pasākumā tiksies dalībnieki no piecām Latgales pilsētām.

Biedrība “Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums, kurš sāksies 26. jūnijā Rēzeknē.

 

Biedrības „Baltā māja” projekta, kas tika uzsākts 2012. gada nogalē, aktivitātes notikušas piecos Latgales novados: Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Ludzas un Līvānu. Projekta ietvaros 100 projekta dalībnieki paaugsināja savas latviešu valodas zināšanas, daudz uzzināja par Latvijas vēsturi un tradīcijām, apguva jaunas prasmes, apmeklēja muzejus un teātrus. Projekta dalībnieki ir Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji.

Projekta noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums, kurš sāksies 26. jūnijā plkst.17.00 Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā. Pasākums norises laikā katra projekta dalībnieku grupa uzstāsies ar latviešu valodā sagatavotu teātra uzvedumu. Pasākumu kuplinās Rēzeknes pilsētas pašdarbnieki un tā noslēgumā uzstāsies dziedātājs Nikolajs Puzikovs.

Projekta noslēguma pasākuma otrā un trešā diena notiks viesu namā „Ezerkrasti”, kur dalībnieki piedalīsies informatīvā seminārā, paneļdiskusijā, radošajās darbnīcās un dosies pa „Zināšanu pārbaudes taku”.

Pasākuma norises vieta: Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams, adrese: Latgales iela 54, Rēzekne.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA