Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts ir sekmējis sabiedrības saliedētību Latgales reģionā.

Biedrība “Baltā māja” kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekts noslēgsies ar projekta noslēguma pasākumu Rēzeknē.

 

Biedrības „Baltā māja” projektā, kas tika uzsākts 2012. gada nogalē, aktivitātes ir notikušas piecos Latgales novados: Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Ludzas un Līvānu. Projekta ietvaros 100 projekta dalībnieki paaugstināja savas latviešu valodas zināšanas, daudz uzzināja par Latvijas vēsturi un tradīcijām, apguva jaunas prasmes, apmeklēja muzejus un teātrus. Projekta dalībnieki ir Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji.

Projekta ietvaros notika arī piecas sabiedriskās diskusijas, interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem un ceļojošā fotoizstāde. Šajos pasākumos, kas veicināja projekta publicitāti, piedalījās vietējie iedzīvotāji, kas pārstāvēja dažādas sabiedrības grupas, arī bērni un skolēni. Projekta noslēguma aktivitātē no 26. līdz 28. Jūnijam, kas tiks atklāta Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā, katra projekta dalībnieku grupa uzstāsies ar latviešu valodā sagatavotu teātra uzvedumu. Projekta noslēguma pasākuma otrajā un trešajā dienā dalībnieki piedalīsies informatīvā seminārā, paneļdiskusijā, radošajās darbnīcās un dosies pa „Zināšanu pārbaudes taku”.

Projekta ieviesēji un dalībnieki secina, ka projekta realizācija ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu veicināšanā, kas sasniegts ar mērķa grupai piemērotām aktivitātēm. Projekta dalībnieki ir norādījuši arī uz šķēršļiem, kas mūsu valstī traucē veiksmīgas integrācijas procesiem. Par šiem aizrādījumiem un ieteikumiem tiks informēti projekta finansētāji. Gandrīz visi cittautieši kā nopietnāko traucēkli norādīja savas vājās valsts valodas zināšanas un iespēju trūkumu tās pielietot ikdienā. Viens no projekta ieviesēju secinājumiem ir, ka aktīvāk jāsadarbojas vietējām NVO. Īpaši ir jāuzlabo sadarbība ar mazākumtautību biedrībām, kuras nereti darbojas nošķirti, pārsvarā tikai savu dalībnieku pārstāvēto tautību kultūras jomās.

Projekta realizācija sekmējusi biedrības „Baltā māja” sadarbību ar mazākumtautību organizācijām, to brīvprātīgajiem. Šī sadarbība ir nozīmīgs resurss, plānojot jaunus sadarbības projektus Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem Latgales reģionā, lai palīdzētu tiem veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA