Projekta noslēguma pasākumā tiks prezentēta „Senioru labo darbu grāmata”

Biedrība “Baltā māja” 21.februārī plkst. 11.00 Eiropas Savienības mājā rīko projekta noslēguma pasākumu, kas notiks apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” ( Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) ietvaros. Projektu atbalsta Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”.

 

Apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” aktivitātes tika ieviestas kopš 2011. gada janvāra visos Latvijas reģionos. Līvānos, Ventspilī, Staicelē, Jēkabpilī un Jūrmalā ir notikuši pasākumi, kuros kopā piedalījušies vairāk kā 800 seniori. Tie bija 5 reģionālie apmācību semināri, sekoja 50 nodarbības, kuras to dalībniekam sniedza noderīgu informāciju un jaunas prasmes. Pavasarī notika 5 labdarības akcijas „Labo darbu diena”. Rudenī notika trīs dienu pieredzes apmaiņas pasākums, kurā piedalījās 100 aktīvi seniori no dažādām senioru biedrībām, kas apvienojušās senioru sadarbības tīklā „Dzīvotprieks”.

21.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Eiropas Savienības mājā notiks apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” noslēguma pasākums. Pasākumā tiks analizēti projekta rezultāti, plānota uzsākto iestrāžu attīstība. Pasākuma laikā tiks prezentēts izdevums „Senioru labo darbu grāmata”, kas satur informāciju par projektu un portretskices par 30 senioriem no dažādiem Latvijas novadiem. Tās ir īsas esejas par darbīgiem un enerģiskiem senioriem, kuri ar labiem darbiem piepildījuši savu ikdienu un kuru paveikto atzinīgi novērtējuši daudzi līdzcilvēki.

Projekta noslēguma pasākumi notiks arī reģionos: 23/02- Jēkabpilī, Jūrmalā un Ventspilī; 24/02- Staicelē; 28/02- Līvānos.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune, projekta vadītāja

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv